Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ bẩy, ngày 2/3/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

Trung tâm HCC thị xã tiếp nhận và giải quyết 12.293 hồ sơ thuộc các lĩnh vực

07/12/2016 08:56:54 AM
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm hành chính công Thị xã Đông Triều đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 12.293 hồ sơ thuộc các lĩnh vực (tiếp nhận mới 11.931 hồ sơ, hồ sơ tồn trước chuyển sang 362 hồ sơ), trong đó: 9.845 hồ sơ giải quyết trước hạn, đạt 82,84%;1.984 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt 16,69%, có 55 hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm 0,46%; còn 401 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, 08 hồ sơ bổ sung).

Hiện nay, số thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm HCC thị xã là 293 thủ tục

 

 

 

 

 

Về kết quả thu phí, lệ phí tại Trung tâm (từ tháng 01/01/2016 đến 31/10/2016) là trên 449 triệu đồng, trong đó nộp ngân sách là hơn 263 triệu đồng.

Hiện nay, số thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm HCC thị xã là 293 thủ tục, trong đó 247 TTHC của các phòng, ban chuyên môn thuộc thị xã, 46 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn thị xã (gồm 21 thủ tục thuộc BHXH thị xã, 25 thủ tục thuộc Chi cục thuế thị xã). Trong đó: TTHC được giải quyết theo quy trình mức độ 3 trở lên là 225/293 TTHC (76,79%). Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân./.

 

 

 

 

 

CTV: Thu TrangCác tin liên quan:
  TX Đông Triều: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính từ ý thức cán bộ, công chức
  Đông Triều: Triển khai hiệu quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Đông Triều: Hiệu quả từ việc giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Đông Triều: Giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
  Đoàn công tác huyện Duy Tiên (Hà Nam) học tập kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Hành chính công
  Trung tâm HCC thị xã tiếp nhận và giải quyết 12.293 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các xã, phường làm tốt giải quyết các thủ tục hành chính
  Đông Triều: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến năm 2016
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3
  Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3
  UBND thị xã Tập huấn cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Từ 1/9 Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 21 xã, phường: Tiếp nhận và giải quyết 5.399 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính công thị xã