Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ ba, ngày 21/5/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

TX Đông Triều: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính từ ý thức cán bộ, công chức

16/10/2017 02:48:05 PM
Thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính", thời gian qua TX Đông Triều đã triển khai nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
g
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại Nhà văn hóa khu Hoàng Hoà Thám, phường Mạo Khê.

Với nhiệm vụ thường xuyên tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều đã quán triệt đội ngũ CB,CC,VC đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về kỷ cương hành chính. Theo đồng chí Đào Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm: Hằng ngày Trung tâm tiếp nhận, giải quyết nhiều hồ sơ TTHC liên quan đến các lĩnh vực. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Trung tâm đã quán triệt CB,CC,VC phấn đấu, rèn luyện để vững về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, tận tụy với công việc… Bên cạnh thực hiện nghiêm quy chế về giờ giấc theo quy định của tỉnh, Trung tâm chú trọng đổi mới hoạt động giải quyết TTHC của đội ngũ CB,CC,VC hướng đến mục tiêu cao nhất là vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Để làm căn cứ đánh giá việc thực thi công vụ, trách nhiệm của mỗi CB,CC,VC, Trung tâm thường xuyên kiểm tra quá trình làm việc của CB,CC,VC tại đơn vị bằng nhiều hình thức, như: Giám sát qua hệ thống camera; phát phiếu điều tra đánh giá cho người dân, tổ chức đến làm việc; đối chiếu hồ sơ ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả... Trung tâm hiện công khai và đưa vào giải quyết 341 TTHC. Riêng 9 tháng năm 2017, Trung tâm tiếp nhận trên 14.500 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,7%.

g
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Xuân Sơn (TX Đông Triều) hướng dẫn công dân tra cứu thủ tục trên hệ thống tra cứu điện tử.

Thị xã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn thực hiện nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên; chỉ đạo CB,CC,VC ký cam kết chấp hành và thực hiện nghiêm quy định về thời giờ làm việc, không được để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân… 

Mặt khác, để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thị xã đã chỉ đạo các xã, phường kiểm tra chéo việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ và một số nội dung liên quan đến nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công tại các xã, phường. Định kỳ hằng tháng, UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra chéo và báo cáo kết quả về UBND thị xã để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.

Ban Thường vụ Thị ủy thành lập Tổ công tác thường xuyên kiểm tra, giám sát đột xuất hoạt động của Trung tâm Hành chính công thị xã, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Tổ công tác đã kiểm tra đột xuất 21 xã, phường, 2 cơ quan trên địa bàn. Kết quả kiểm tra cho thấy, cơ bản CB,CC,VC thực hiện và chấp hành nghiêm quy chế làm việc, quy trình thời gian giải quyết công việc và chỉ đạo của cơ quan quản lý.

Nguyễn Thanh - Báo Quảng NinhCác tin liên quan:
  TX Đông Triều: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính từ ý thức cán bộ, công chức
  Đông Triều: Triển khai hiệu quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Đông Triều: Hiệu quả từ việc giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Đông Triều: Giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
  Đoàn công tác huyện Duy Tiên (Hà Nam) học tập kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Hành chính công
  Trung tâm HCC thị xã tiếp nhận và giải quyết 12.293 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các xã, phường làm tốt giải quyết các thủ tục hành chính
  Đông Triều: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến năm 2016
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3
  Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3
  UBND thị xã Tập huấn cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Từ 1/9 Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 21 xã, phường: Tiếp nhận và giải quyết 5.399 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính công thị xã