Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ tư, ngày 17/4/2024
 
  Danh mục

Định hướng và Lĩnh vực thu hút đầu tư

Nhằm mới gọi các nhà đầu tư trong cả nước tham gia đầu tư vào Đông Triều, thời gian vừa qua được sự quan tâm của Tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các Sở, ngành và tự chủ động của địa phương, các dự án mời gọi đầu tư đã được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bước đầu đã có những nhà đầu tư chiến lược tham gia đầu tư vào những dự án trọng điểm của địa phương, như: Tập đoàn Vingroup nghiên cứu, tiến hành đầu tư khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hồng Thái Tây và xã Hoàng Quế (đang triển khai đầu tư trên diện tích 40ha, tiếp tục GPMB thực hiện dự án với diện tích 40ha tiếp theo, nghiên cứu mở rộng quy hoạch lên trên 200ha, đảm bảo các tiêu chuẩn khu nông nghiệp công nghệ cao quốc gia), Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Vinacomin nghiên cứu, thực hiện dự án đầu tư ga cáp treo và khu dịch vụ nằm trong khu di tích lịch sử văn hóa nhà Trần ở Đông Triều (đã hoàn thiện tuyến cáp treo số 1 với chiều dài 2,5km), cùng nhiều dự án nghiên cứu, thực hiện đầu tư trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét nung, vật liệu không nung, cơ khí, chế biến, chăn nuôi tập trung, các khu đô thị mới ... Những dự án tham gia đầu tư đã bước đầu thúc đẩy kinh tế - xã hội của Đông Triều phát triển, tạo ra bộ mặt đầu tư sáng sủa cho thị xã. Tuy nhiên đi cùng với nhũng kết quả đạt được, cũng còn những tồn tại khó khăn, như: tiến độ thực hiện dự án chậm, cam kết đầu tư củ nhà đầu tư chưa thực hiện được ... Với những lợi thế hiện có tại địa phương, Đông Triều đã và đang tích cực mời gọi các nhà đầu tư nghiên cứu, tham gia đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, thương mại dịch vụ gắn với du lịch, nông nghiệp công nghệ cao theo hướng phát triển bền vững, tập trung phát triển một số ngành mũi nhọn, cụ thể:

Về Công nghiệp: Tập trung mời gọi đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Đông Triều tại xã Hồng Thái Đông, với quy mô khoảng 200 ha, phát triển công nghiệp sạch công nghệ cao, công nghiệp điện từ; đầu tư hạ tầng một số cụm công nghiệp trọng điểm: (1) Đầu tư hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Kim Sen: là CCN hiện có, mở rộng, diện tích 70 ha, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp địa phương; (2) CCN An Sinh: là CCN mới, với diện tích 50 ha, phát triển các ngành nghề chế biến nông, lâm sản; (3) CCN Tràng An: được hình thành, mỏ rộng trên cơ sở 02 nhà máy sản xuất gạch ngói hiện có tại khu vực này, diện tích 50 ha, phát triển ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng; xây dựng hạ tàng các khu vực có tiềm năng phát triển công nghiệp tại xã Yên Thọ với diện tích 50 ha, phát triển ngành nghề điện tử, chế tạo. Về nông nghiệp: Tiếp tục mở rộng khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã Hồng Thái Tây và xã Hoàng Quế, nhân rộng mô hình phát triển tại xã Bình Khê và xã An Sinh; phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung, như: những khu chăn nuôi tập trung an toàn sinh học, khu trồng rau sạch, ...

Về thương mại, dịch vụ: Là nơi giao thương hàng hóa của Tỉnh với vùng Trung du Bắc Bộ, Đông Triều đang hướng tới và tập trung mời gọi, xây dựng các trung tâm thương mại quy mô lớn tại khu vực dịch vụ gắn với công trình Cổng tỉnh, khu trung tâm thương mại phía Bắc đường tránh thị xã, khu thương mại trong các khu đô thị mới. Về du lịch: Phát triển mạng lưới du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần ở Đông Triều, khai thác cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp tại khu vực các hồ nước phía Bắc, du lịch trải nghiệm đồng quê tại các làng quê Việt tại khu vực xã Yên Đức, Yên Thọ.

Tạo tiền đề để thu hút đầu tư

Các Quy hoạch chiến lược của thị xã Đông Triều đã được tiến hành lập và được UBND tỉnh phê duyệt, như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch bảo vệ môi trường, Quy hoạch nguồn nhân lực ... các quy hoạch ngành.

Sau khi các quy hoạch được duyệt, thị xã Đông Triều đã và đang triển khai công bố các quy hoạch rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm công bố rộng rãi cho các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhận dân nắm được; đồng thời xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng vào nghiên cứu, cụ thể hóa các quy hoạch này.