Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ bẩy, ngày 2/3/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

Đoàn công tác huyện Duy Tiên (Hà Nam) học tập kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Hành chính công

07/12/2016 08:57:59 AM
Sáng 6/12, tại Trung tâm hành chính công thị xã, đồng chí Hoàng Văn Thắng- Phó bí thư thường trực thị ủy đã tiếp đón Đoàn công tác của huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam về thăm và học hỏi kinh nghiệm xây dựng Trung tâm hành chính công.

Đoàn công tác của huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam thăm quan Trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều

 

 

 

 

 

Tại đây, Đoàn công tác của huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã thăm quan Trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều và được lãnh đạo thị xã Đông Triều trao đổi về kinh nghiệm triển khai xây dựng Trung tâm hành chính công thị xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại 21 xã, phường.

Đến nay, hoạt động Trung tâm HCC, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường ở Đông Triều đã từng bước đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả; tỷ lệ TTHC đưa vào giải quyết tại các Trung tâm HCC, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã, phường ngày càng tăng; các phòng, ban, ngành chuyên môn, các xã, phường cũng như mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quy trình giải quyết TTHC luôn đề cao trách nhiệm trong việc giải quyết TTHC, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm luôn phải chú trọng thực hiện, nên kết quả giải quyết TTHC tại các Trung tâm đáp ứng yêu cầu theo quy định, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt tỷ lệ cao;

Đặc biệt, thời gian giải quyết các TTHC được cắt giảm nhiều hơn so với quy định của pháp luật; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu điện được tăng cường đẩy mạnh, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của tổ chức, cá nhân; môi trường, điều kiện làm việc tại Trung tâm và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường ngày càng được nâng cao theo hướng hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ 3 đang được đẩy mạnh, tiến tới thực hiện mức độ 4; cơ chế chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động làm việc tại trung tâm và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường đang dần từng bước được nâng lên...

Đoàn công tác của huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều và cảm ơn những kinh nghiệm của thị xã Đông Triều để về áp dụng tại địa phương./.

 

 

 

 

 

CTV: Thu TrangCác tin liên quan:
  TX Đông Triều: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính từ ý thức cán bộ, công chức
  Đông Triều: Triển khai hiệu quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Đông Triều: Hiệu quả từ việc giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Đông Triều: Giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
  Đoàn công tác huyện Duy Tiên (Hà Nam) học tập kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Hành chính công
  Trung tâm HCC thị xã tiếp nhận và giải quyết 12.293 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các xã, phường làm tốt giải quyết các thủ tục hành chính
  Đông Triều: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến năm 2016
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3
  Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3
  UBND thị xã Tập huấn cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Từ 1/9 Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 21 xã, phường: Tiếp nhận và giải quyết 5.399 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính công thị xã