Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ bẩy, ngày 2/3/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

Đông Triều: Giải quyết thủ tục hành chính lưu động

27/06/2017 04:32:12 PM
Ngày 23/7, Trung tâm hành chính công TX Đông Triều đã tổ chức giải quyết thủ tục hành chính lưu động lĩnh vực cấp giấy phép kinh doanh tại chợ Mạo Khê, TX Đông Triều.

Đông Triều: Giải quyết thủ tục hành chính lưu động

 

 

 

 

 

 

 

Theo đó, hơn 100 hộ kinh doanh tại chợ Mạo Khê đã được Trung tâm hành chính công TX Đông Triều hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh. Đây là hoạt động tích cực của Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh, của TX Đông Triều về nội dung “Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính”.

Thời gian qua, Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều đã phối hợp tốt với các phòng, ban, ngành tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của các tổ chức công dân đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục và theo đúng quy định.  Đến nay Trung tâm đã công khai và thực hiện tổng số thủ tục hành chính 341 thủ tục, trong đó, 280 thủ tục hành chính của các phòng, ban chuyên môn thuộc thị xã và 61 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn thị xã.

Theo đánh giá của Trung tâm hành chính công TX Đông Triều, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 10.848 hồ sơ thuộc các lĩnh vực; trong đó, 7.735 hồ sơ giải quyết trước hạn (đạt 77,15% ) và 2.239 hồ sơ giải quyết đúng hạn (đạt 22,33%)./.

 

 

 

CTV: Đinh YếnCác tin liên quan:
  TX Đông Triều: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính từ ý thức cán bộ, công chức
  Đông Triều: Triển khai hiệu quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Đông Triều: Hiệu quả từ việc giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Đông Triều: Giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
  Đoàn công tác huyện Duy Tiên (Hà Nam) học tập kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Hành chính công
  Trung tâm HCC thị xã tiếp nhận và giải quyết 12.293 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các xã, phường làm tốt giải quyết các thủ tục hành chính
  Đông Triều: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến năm 2016
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3
  Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3
  UBND thị xã Tập huấn cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Từ 1/9 Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 21 xã, phường: Tiếp nhận và giải quyết 5.399 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính công thị xã