Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ bẩy, ngày 13/7/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

Quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều

27/06/2017 04:30:38 PM
Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, Trung tâm hành chính công Thị xã Đông Triều đã thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ của nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã.

Trung tâm hành chính công Thị xã Đông Triều đã thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, công dân đến Trung tâm giải quyết TTHC, đến Quầy hướng dẫn để được hướng dẫn cần giải quyết thủ tục hành chính, tiếp đến được hướng dẫn lấy số thứ tự để đến Quầy cần giải quyết thủ tục, đến khu vực chờ của tổ chức, công dân, khi hệ thống Loa gọi đến số thứ tự của mình, đến Quầy giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ, công chức tại Quầy tiếp nhận thủ tục hành chính sẽ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính.

-  Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo quy định đã công bố. Đồng thời hướng dẫn công dân khi đến lấy kết quả tại Quầy trả kết quả tại Trung tâm HCC đem theo giấy hẹn để lấy kết quả.

-  Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều đã niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ …); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

Từ ngày 01/5/2017 để phục vụ, hỗ trợ công dân, tổ chức trong việc tư vấn, giải đáp thắc mắc liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trong giờ hành chính; Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều đăng ký đầu số tổng đài tại Trung tâm qua SĐT: 0203 36706750203670.600. Cán bộ trực tổng đài:  Bà Nguyễn Ngọc Phương Trinh – Nhân viên hướng dẫn, giải đáp. Tổng đài kết nối liên thông với Trung tâm Hành chính công tỉnh qua Tổng đài số 1900.558.826. Ngoài ra, để phục vụ, hỗ trợ công dân, tổ chức trong việc tư vấn, giải đáp thắc mắc liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính; Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều đã công khai đường dây nóng của Giám đốc Trung tâm, qua số điện thoại: 0988.560.287 phục vụ 24/24h. Trung tâm Hành chính công cũng đã triển khai hệ thống giám sát qua camera tại 21 điểm cầu và được báo cáo vào 16h30 cho lãnh đạo UBND thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường nắm được một cách kịp thời.

Đến nay Trung tâm đã công khai và thực hiện tổng số 340 thủ tục hành chính, trong đó 281 Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện và 59 Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ngành dọc. Từ ngày 01/01/2017 đến nay: tiếp nhận và giải quyết tổng số 8.578 hồ sơ thuộc các lĩnh vực (tiếp nhận mới 7.998 hồ sơ, hồ sơ tồn trước chuyển sang 580 hồ sơ), trong đó: 7.738 hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn, đạt 99,33%, có 52 hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm 0,67%; còn 780 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường mạng (dịch vụ công mức độ 3) 6 tháng đầu năm 2017 (từ 01/01/2017 đến nay): 685/8578 tổng số hồ sơ giải quyết tại Trung tâm, đạt 8%.

 Theo đánh giá, từ khi đi vào hoạt động đến nay, tỷ lệ TTHC đưa vào giải quyết tại các Trung tâm HCC, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã, phường ngày càng tăng; các phòng, ban, ngành chuyên môn, các xã, phường cũng như mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quy trình giải quyết TTHC luôn đề cao trách nhiệm trong việc giải quyết TTHC, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm luôn phải chú trọng thực hiện, nên kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đã đáp ứng yêu cầu theo quy định, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt tỷ lệ cao. Thời gian giải quyết các TTHC được cắt giảm nhiều hơn so với quy định của pháp luật; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu điện được tăng cường đẩy mạnh, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của tổ chức, cá nhân; môi trường, điều kiện làm việc tại Trung tâm và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường ngày càng được nâng cao theo hướng hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ độ 3 đang được đẩy mạnh, tiến tới thực hiện mức độ 4; cơ chế chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động làm việc tại trung tâm và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường đang dần từng bước được nâng lên. Tinh thần thái độ phục vụ của các cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường ngày càng được nâng lên, giải quyết các hồ sơ được công khai, minh bạch, nhanh chóng, thuận lợi cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp góp phần nâng cao việc cải cách hành chính, một trong ba khâu đột phá chiến lược của thị xã Đông Triều./.

 

 

CTV: Thu Trang, Đinh YếnCác tin liên quan:
  TX Đông Triều: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính từ ý thức cán bộ, công chức
  Đông Triều: Triển khai hiệu quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Đông Triều: Hiệu quả từ việc giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Đông Triều: Giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
  Đoàn công tác huyện Duy Tiên (Hà Nam) học tập kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Hành chính công
  Trung tâm HCC thị xã tiếp nhận và giải quyết 12.293 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các xã, phường làm tốt giải quyết các thủ tục hành chính
  Đông Triều: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến năm 2016
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3
  Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3
  UBND thị xã Tập huấn cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Từ 1/9 Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 21 xã, phường: Tiếp nhận và giải quyết 5.399 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính công thị xã