Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ bẩy, ngày 2/3/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các xã, phường làm tốt giải quyết các thủ tục hành chính

07/12/2016 08:56:04 AM
Từ đầu năm đến nay, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các xã, phường trên địa bàn thị xã Đông Triều đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 18.702 hồ sơ thuộc các lĩnh vực (tiếp nhận mới 18.624 hồ sơ, hồ sơ tồn trước chuyển sang 78 hồ sơ). Kết quả giải quyết, có 14.056 hồ sơ giải quyết trước hạn, đạt 75,64% và 3.339 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt 17,93%, có 1231 hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm 6,61%; còn 68 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Tân Việt

 

 

 

 

Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều đã phối hợp tốt với UBND các xã, phường tiến hành rà soát hành chính. Đến nay các xã đã công khai và đưa vào thực hiện 87 thủ tục hành chính; các phường đã công khai và đưa vào thực hiện 81 thủ tục hành chính.

Thời gian tới, Trung tâm Hành chính công thị xã sẽ phối hợp với các phòng, ban, ngành chuyên môn, các xã phường đề xuất, bổ sung, hoàn thiện phần mềm liên quan đến vận hành Trung tâm HCC thị xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường đảm bảo đồng bộ với các phòng, ban, ngành chuyên môn, các xã, phường trên địa bàn toàn thị xã để giảm thiểu tối đa thời gian giải quyết các bộ TTHC. Đồng thời, tiếp tục rà soát chuẩn hóa các TTHC liên quan tới người dân và doanh nghiệp, công khai quy trình, thủ tục để người dân thuận lợi trong giao dịch và biết để kiểm tra, giám sát./.

 

 

 

 

 

CTV: Thu TrangCác tin liên quan:
  TX Đông Triều: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính từ ý thức cán bộ, công chức
  Đông Triều: Triển khai hiệu quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Đông Triều: Hiệu quả từ việc giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Đông Triều: Giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
  Đoàn công tác huyện Duy Tiên (Hà Nam) học tập kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Hành chính công
  Trung tâm HCC thị xã tiếp nhận và giải quyết 12.293 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các xã, phường làm tốt giải quyết các thủ tục hành chính
  Đông Triều: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến năm 2016
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3
  Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3
  UBND thị xã Tập huấn cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Từ 1/9 Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 21 xã, phường: Tiếp nhận và giải quyết 5.399 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính công thị xã