Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ bẩy, ngày 2/3/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 21 xã, phường: Tiếp nhận và giải quyết 5.399 hồ sơ thuộc các lĩnh vực

05/08/2016 10:05:55 PM
Từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/7/2016, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 21 xã, phường đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 5.399 hồ sơ thuộc các lĩnh vực.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 21 xã, phường: Tiếp nhận và giải quyết 5.399 hồ sơ thuộc các lĩnh vực

 

Trong đó, tiếp nhận mới 5.318 hồ sơ, hồ sơ tồn trước chuyển sang 81 hồ sơ.
 Kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 21 xã, phường đã giải quyết đựơc 3.713 hồ sơ giải quyết trước hạn (đạt 68,77%) và 934 hồ sơ giải quyết đúng hạn (đạt 17,30 %), có 668 hồ sơ giải quyết quá hạn (chiếm 12,37%), còn lại 84 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.
Việc đưa mô hình “Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” vào hoạt động tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Đông Triều góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính ở cơ sở; từng bước nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số quản trị hành chính công và cải cách hành chính trên địa bàn./.

 

 

 

 

 

CTV: Đinh Yến - Đài TT-THCác tin liên quan:
  TX Đông Triều: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính từ ý thức cán bộ, công chức
  Đông Triều: Triển khai hiệu quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Đông Triều: Hiệu quả từ việc giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Đông Triều: Giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
  Đoàn công tác huyện Duy Tiên (Hà Nam) học tập kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Hành chính công
  Trung tâm HCC thị xã tiếp nhận và giải quyết 12.293 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các xã, phường làm tốt giải quyết các thủ tục hành chính
  Đông Triều: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến năm 2016
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3
  Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3
  UBND thị xã Tập huấn cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Từ 1/9 Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 21 xã, phường: Tiếp nhận và giải quyết 5.399 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính công thị xã