Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ tư, ngày 17/4/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

Thị xã tập huấn triển khai các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử, quản lý văn bản, chữ ký số

21/07/2016 02:26:19 PM
Chiều ngày 28/4 UBND thị xã đã tổ chức tập huấn triển khai hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử, hệ thống thông tin và cơ sở giữ liệu quản lý văn bản điện tử, chữ ký số cho lãnh đạo, cán bộ quản trị mạng, văn thư các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã và Trung tâm phục vụ hành chính công thị xã, lãnh đạo UBND, công chức văn phòng - thống kê, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, cán bộ phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại các xã, phường trên địa bàn thị xã.

 

Hội nghị đã hướng dẫn hỗ trợ chuyển giao công nghệ hệ thống thông tin và CSDL một cửa điện tử hiện đại, hệ thống thông tin và CSDL quản lý văn bản điện tử; giới thiệu, hướng dẫn tra cứu nhũng tiện ích trên cổng Thông tin điện tử thị xã Đông Triều; Giải đáp các vướng mắc trong quá trình triên khai các các phần mềm hệ thống thông tin và CSDL tại đơn vị; giới thiệu thủ tục hành chính cấp độ 3 và liên thông thủ tục hành chính; Hướng dẫn việc rà soát các thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quyết của cấp xã để đưa vào thực hiện tại bộ phận bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả hiện đại các xã, phương. Cũng tại hội nghị Văn phòng HĐND và UBND thị xã đã hướng dẫn sử dụng, cài đặt, chuyên giao thiết bị chữ ký số cho các cơ quan: Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Ban quản lý chợ Mạo Khê, Ban quản lý chợ Cột; Giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai chữ ký số của các đơn vị. Đến nay đã có 40 cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã sử dụng chữ ký số để trao đổi văn bản điện tử.

Thông qua buổi tập huấn sẽ giúp các học viên nắm được hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử, hệ thống thông tin và cơ sở giữ liệu quản lý văn bản điện tử, chữ ký số từ đó vận dụng vào việc triển khai và xử lý công việc một cách hiệu quả tại cơ quan, đơn vị và các xã phường.

 

 Các tin liên quan:
  TX Đông Triều: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính từ ý thức cán bộ, công chức
  Đông Triều: Triển khai hiệu quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Đông Triều: Hiệu quả từ việc giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Đông Triều: Giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
  Đoàn công tác huyện Duy Tiên (Hà Nam) học tập kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Hành chính công
  Trung tâm HCC thị xã tiếp nhận và giải quyết 12.293 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các xã, phường làm tốt giải quyết các thủ tục hành chính
  Đông Triều: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến năm 2016
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3
  Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3
  UBND thị xã Tập huấn cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Từ 1/9 Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 21 xã, phường: Tiếp nhận và giải quyết 5.399 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính công thị xã