Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ tư, ngày 17/4/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

Đưa mô hình “tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” vào hoạt động tại 21/21 xã, phường trong tháng 4/2016

21/07/2016 02:42:33 PM
Nhằm thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2011 - 2020, thời gian qua thị xã Đông Triều đã tập trung chỉ đạo, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Xây dựng chính quyền điện tử và trung tâm hành chính công trong cải cách hành chính được Đông Triều xác định là một đột phá chiến lược của thị xã trong phát triển kinh tế - xã hội và là một nội dung quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Trung tâm hành chính công thị xã Đông Triểu đã được khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 24/4/2015 đã tạo bước “đột phá” trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực của quản lý nhà nước trong cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ.

 

 

 

Nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tiến tới xây dựng nền hành chính công hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thị xã Đông Triều tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” tại tất cả các xã, phường trên địa bàn và trong tháng 4/2016 sẽ đi vào hoạt động để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình giao dịch, làm việc với các cơ quan nhà nước tại địa phương.

Để nâng cấp bộ phận “một cửa” trước đó, UBND thị xã đã chỉ đạo các xã, phường đầu tư sửa chữa, cải tạo lại phòng một cửa cũ, cùng với đó là đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc, lắp đặt lại toàn bộ hệ thống đường mạng kết nối máy tính tại bộ phận một cửa điện tử với các máy tính khác của cán bộ, công chức xã, phường. Bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả hiện đại" của các xã, phường sẽ được đầu tư và triển khai theo mô hình một cửa điện tử hiện đại, giống như mô hình Trung tâm hành chính công thu gọn gồm: Hệ thống xếp hàng tự động, phục vụ việc cấp số giao dịch cho tổ chức, công dân; hệ thống mã vạch, lập mã vạch cho mỗi bộ hồ sơ khi tiếp nhận để công dân có thể tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ của mình thông qua máy quét mã vạch, qua mạng internet... 

Để thực hiện tốt mô hình, UBND thị xã đã xác định phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Do vậy, bên cạnh lưu ý tận dụng tối đa các cơ sở vật chất hiện có ở các xã, phường trong kế hoạch triển khai của thị xã cũng rất chú trọng tới đầu tư các thiết bị, máy móc hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin để đảm bảo phục vụ tốt nhất yêu cầu của nhân dân. Đồng thời, UBND thị xã cũng tổ chức tập huấn, hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ làm trực tiếp ở bộ phận này nhằm minh bạch hóa, công khai hóa toàn bộ thủ tục và quy trình, các bước thực hiện và tiến trình giải quyết hồ sơ để người dân trực tiếp giám sát các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để phục vụ tốt hơn cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Tính đến ngày 27/03/2016 đã có 05 phường hoàn thiện việc xây dựng và đưa vào hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gồm: Xuân Sơn, Đức Chính, Kim Sơn, Mạo Khê, Hưng Đạo; 13 xã, phường đang triển khai hoàn thiện việc xây dựng và đưa vào hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trước ngày 25/4/2016 gồm: Đông Triều, Bình Dương, An Sinh, Nguyễn Huệ, Thủy An, Bình Khê, Tràng Lương, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Hoàng Quế, Việt Dân, Hồng Phong, Tràng An.

Để bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại các xã, phường đi vào hoạt động có hiệu quả trong tháng 4/2016, các địa phương cần tiếp tục hoàn thiện việc mua sắm, nâng cấp các trang thiết bị cần thiết, có đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; áp dụng phần mềm điện tử theo quy định, theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thuận tiện cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp, tránh đầu tư lãng phí và không đồng bộ; triển khai lắp đường truyền riêng cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để đảm bảo thông suốt và an ninh thông tin; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, trang trí phòng làm việc, trang phục cho cán bộ theo đúng sự chỉ đạo của tỉnh, của thị xã, theo Hướng dẫn của Trung tâm Hành chính công thị xã.

Phân công 01 đồng chí lãnh đạo UBND xã, phường trực tiếp phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại đơn vị để giải quyết hồ sơ theo nguyên tắc “thẩm định và phê duyệt tại chỗ”; ban hành Kế hoạch, nội quy, quy chế hoạt động làm việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc quản lý, giám sát, đánh giá quá trình, kết quả thực hiện thủ tục hành chính và việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Thường xuyên họp đánh giá hiệu quả của mô hình và kịp thời khắc phục các tồn tại để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và các tổ chức đến giao dịch được tốt hơn. Nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ công chức, có thái độ hòa nhã, khiêm tốn lắng nghe ý kiến phản ánh, đóng góp của người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính.

Việc đưa mô hình “tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” vào hoạt động có hiệu quả sẽ góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính ở cơ sở; từng bước nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số quản trị hành chính công và cải cách hành chính trên địa bàn./.

 

 Các tin liên quan:
  TX Đông Triều: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính từ ý thức cán bộ, công chức
  Đông Triều: Triển khai hiệu quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Đông Triều: Hiệu quả từ việc giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Đông Triều: Giải quyết thủ tục hành chính lưu động
  Quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
  Đoàn công tác huyện Duy Tiên (Hà Nam) học tập kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Hành chính công
  Trung tâm HCC thị xã tiếp nhận và giải quyết 12.293 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các xã, phường làm tốt giải quyết các thủ tục hành chính
  Đông Triều: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến năm 2016
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3
  Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3
  UBND thị xã Tập huấn cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Từ 1/9 Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 21 xã, phường: Tiếp nhận và giải quyết 5.399 hồ sơ thuộc các lĩnh vực
  Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính công thị xã