Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ bẩy, ngày 2/3/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > Định hướng phát triển

Tầm nhìn đến năm 2030

16/06/2016 08:47:25 AM

*  Quy mô và cơ cấu nền kinh tế

Đến năm 2030, Thị xã Đông Triều sẽ trở thành thành phố với nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ hiện đại với các lĩnh vực sản xuất - xuất khẩu tiên tiến, được hỗ trợ bởi các ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ dựa vào du lịch, hậu cần và thương mại. Huyện Đông Triều sẽ củng cố vị trí là một trung tâm sản xuất, xuất khẩu chính của tỉnh Quảng Ninh và Việt Nam, đồng thời sẽ tiếp tục là nơi cung cấp chủ yếu vật liệu xây dựng, than và nhiệt điện cho Việt Nam. Phát triển bền vững sẽ trở thành tiêu chuẩn cho mọi lĩnh vực phát triển của Tỉnh như khai khoáng, sản xuất, du lịch và phát triển đô thị.

Thị xã Đông Triều sẽ được ghi nhận như một mũi nhọn kinh tế quan trọng của tỉnh Quảng Ninh và của cả Việt Nam.

-   Dịch vụ sẽ đóng góp tối thiểu 35% sản lượng kinh tế.

-   Ngành công nghiệp và xây dựng sẽ đóng góp 61% sản lượng.

-   Sản lượng than có khả năng sẽ giảm từ năm 2020 theo định hướng trong Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

-   Với giả định giá trị tăng thêm tăng bình quân 7%/năm trong giai đoạn 2020-2030, GDP bình quân đầu người ước đạt 13.000 USD vào năm 2020 (giá danh nghĩa1]).

*  Phát triển xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Phát triển kinh tế mạnh mẽ sẽ đảm bảo cung cấp các dịch vụ xã hội tốt hơn trong toàn Thị xã, nhất là dịch vụ giáo dục, y tế và dinh dưỡng có chất lượng cao hơn cho mọi gia đình. Toàn bộ người dân có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

-  Thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các xã ở Đông Triều;

-  Đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự;

-  Đảo ngược xu hướng ô nhiễm môi trường;

-  Tăng cường đóng góp của lĩnh vực "xanh" với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn từ nông nghiệp, phát triển du lịch bền vững và giảm tỷ trọng ngành công nghiệp "nâu" như khai thác khoáng sản;

-  ăng độ che phủ rừng lên hơn 55% vào năm 2025;

-  Thu gom 100% chất thải rắn từ các hộ gia đình vào năm 2025, 90% trong số đó được xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng;

-  Thu gom 100% chất thải nguy hại vào năm 2025;

-  70% số hộ và 80% các doanh nghiệp có cơ sở phân loại rác tại chỗ;

-  100% số xã phải thực hiện kế hoạch vệ sinh môi trường chăn nuôi gia súc;

-  100% hộ gia đình thành thị và 95% hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh;

-  100% hồ đạt tiêu chuẩn môi trường vào năm 2030;

-  80% cơ sở sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn môi trường vào năm 2025;

-  100% cơ sở khai thác khoáng sản phải thực hiện các chương trình hoàn nguyên vào năm 2030.

*  Đô thị hóa và phát triển cơ sở hạ tầng

Khu vực nông thôn

-  Dân cư nông thôn có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ xã hội chất lượng cao cũng như các cơ hội phát triển kinh tế nhờ có cơ sở hạ tầng xã hội, giao thông, và thông tin liên lạc;

- Thu hẹp khoảng cách về mức sống với khu vực đô thị, xét về mặt thu nhập, giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Khu vực đô thị

-   Nâng cấp hệ thống quy hoạch đô thị ở Đông Triều để xây dựng môi trường sống đô thị hiện đại và bền vững theo hướng thân thiện với môi trường, đồng thời gìn giữ và bảo tồn các giá trị kiến trúc truyền thống;

-  Thiết lập hệ thống phân vùng đô thị ở Đông Triều để loại bỏ xung đột giữa các khu vực dân cư, khu công nghiệp, hậu cần và du lịch;

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ thương mại và xã hội trong tất cả các khu vực dân cư;

-   Các khu vực đô thị sẽ phát triển gắn liền với bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Cơ sở hạ tầng

-  Duy trì và cải tạo, nâng cấp kết cấu mặt đường 100% đường cấp thị xã, cấp xã được trải nhựa và bê tông

- Duy trì 100% đường cấp thị xã đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp V theo TCVN 4054-2005;

-  90 - 100% đường trục thôn đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp VI theo TCVN 4054-2005; Cung cấp cơ sở hạ tầng hiện đại để đảm bảo kết nối thuận tiện giữa các khu vực công nghiệp và dân cư quan trọng của Thành phố tương lai, và kết nối thuận tiện với các địa phương khác của tỉnh Quảng Ninh;

- Đạt mục tiêu phủ sóng toàn Thành phố về cơ sở hạ tầng truyền thông với kết nối viễn thông tốt và ổn định;

- Hệ thống cung cấp điện và nước đáng tin cậy và hiệu quả.

 

 Các tin liên quan:
  Định hướng phát triển
  Mục tiêu phát triển đến năm 2020
  Tầm nhìn đến năm 2030