Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ tư, ngày 17/4/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > Định hướng phát triển

Mục tiêu phát triển đến năm 2020

16/06/2016 08:52:44 AM

1. Mục tiêu tổng quát đến năm 2020

Phấn đấu đến năm 2020, thị xã Đông Triều sẽ trở thành đô thị loại III và phát triển theo hướng công nghiệp đa dạng và bền vững, là đầu mối thương mại của vùng, là điểm đến du lịch ngày càng phát triển và là một trong những đô thị hàng đầu ở tỉnh Quảng Ninh với cơ sở hạ tầng về kỹ thuật, đô thị và kinh tế - xã hội tiến bộ. Thị xã sẽ thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, đẩy mạnh quản lý bảo tồn và phát huy giá trị các tài sản văn hóa của địa phương, đặc biệt là các di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn (Khu Di tích Lịch sử nhà Trần với 14 điểm di tích, 04 di tích xếp hạng cấp Quốc gia, 17 di tích xếp hạng cấp Tỉnh) và đảm bảo tính bền vững của môi trường. Đông Triều sẽ trở thành một mô hình về đầu mối thương mại và tiến bộ kinh tế, được củng cố bằng nền tảng mạnh mẽ về quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2.  Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

a) Các chỉ số kinh tế

Tăng trưởng kinh tế

- Đạt tăng trưởng giá trị sản xuất theo giá cố định bình quân hàng năm (CAGR):

13,9%/năm trong giai đoạn 2016-2020;

Nhìn chung, ở mức 13,9%/năm trong giai đoạn 2013-2020.

- Đạt tăng trưởng giá trị tăng thêm theo giá cố định (ước tính theo quy đổi[1]) bình quân hàng năm (CAGR):

14,2%/năm trong giai đoạn 2016-2020;

Nhìn chung, ở mức 14,2% trong giai đoạn 2013-2020.

- Tốc độ tăng trưởng từng ngành tính theo giá trị tăng thêm[2] trong giai đoạn 2014-2020:

Lĩnh vực thương mại và dịch vụ tăng trưởng hơn 15,5%/năm (CAGR).

Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng hơn 14,5%/năm (CAGR).

Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 4%/năm (CAGR).

- Tăng GDP bình quân đầu người lên 5200 đô la Mỹ (giá danh nghĩa[3]).

- Tăng lượng du khách đến Đông Triều lên ~1,2 triệu người, tăng thu bình quân mỗi khách du lịch lên ~350,000 đồng vào năm 2020.

Cơ cấu kinh tế

Theo giá trị tăng thêm (ước tính theo tỷ lệ quy đổi) Đến năm 2020: thương mại và dịch vụ chiếm 38%, công nghiệp và xây dựng chiếm 57% và nông nghiệp chiếm 5%.

Giá trị sản xuất của ngành xây dựng và các ngành công nghiệp ngoài khai khoáng sẽ cao hơn giá trị sản xuất của ngành công nghiệp khai khoáng.

Thu ngân sách

Tăng thu ngân sách 10-15%/năm (CAGR) trong giai đoạn 2014-2020 so với dự toán Tỉnh giao.

b) Các chỉ số phát triển xã hội

Dân số và việc làm

Dân số đạt 185.000 người vào năm 2020; Tốc độ tăng dân số trung bình giai đoạn 2013-2020 là 0,93%.

Tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,3%;

Cải thiện cơ hội việc làm cho nữ giới, tăng tỷ lệ lao động nữ lên 49%;

Cơ cấu lao động vào năm 2020: có 20 ngàn người trong lĩnh vực dịch vụ và thương mại, 82 ngàn người trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng và 19 ngàn người trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thu hút công nhân và người dân từ địa phương khác đến Đông Triều để hỗ trợ thực hiện các chỉ tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế;

Duy trì tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực đô thị tối thiểu đạt 75% trên tổng số lao động vào năm 2020.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8% .

Giáo dục và đào tạo

Tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 90% vào năm 2020;

Tăng tỷ lệ tốt nghiệp đại học và sau đại học trong lực lượng lao động;

Duy trì bền vững phổ cấp giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, phấn đầu tiếp tục phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ ở các độ tuổi khác. Giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 và phổ cập THCS, phấn đấu phổ cập THPT vào năm 2020.

Tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cải tiến phương pháp giảng dạy. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% giáo viên tiểu học, 90% giáo viên mầm non và THCS, 20% giáo viên THPT đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo.

Tiếp tục mở rộng liên kết với các trường đại học để đào tạo đại học và đào tạo nghề nhằm hỗ trợ thực hiện kế hoạch tăng trưởng các ngành công nghiệp và dịch vụ.

Cơ sở hạ tầng

100% hộ gia đình và các cơ sở có điện vào sau năm 2015;

Phấn đấu đến năm 2020: 100% đường cấp thị xã; duy trì, nâng cấp kết cấu mặt đường cấp xã theo hướng bê tông hóa, trải nhựa 100% đường cấp thị xã đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp V theo TCVN 4054-2005; 100% đường liên xã, 70% đường trục thôn đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp VI theo TCVN 4054-2005 vào năm 2020;

Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại III trước 2020;

Đảm bảo đạt tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị theo quy định tiêu chuẩn đô thị loại III trước năm 2020.

Y tế

Duy trì đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh cho nhân dân; tiếp tục cải thiện chất lượng bệnh viện, phòng khám, bác sĩ và nhân viên y tế;

Tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế lên hơn 90% vào năm 2020;

Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi xuống dưới 8% vào năm 2020;

100% dân số thành thị được sử dụng nước sạch và 95% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh vào năm 2020;

Về xây dựng nông thôn mới:

Tiếp tục duy trì và phát huy danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới (đã được công nhận là huyện nông thôn mới năm 2015).

c) Các chỉ số về môi trường

Tính bền vững của môi trường

60% nước thải được xử lý vào năm 2020; 95% chất thải rắn được thu gom và 85% được xử lý. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 55% vào năm 2020

Đông Triều sẽ tuân thủ theo chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh với các mục tiêu đặt ra là tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế các-bon thấp, biến yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính và khả năng hấp thụ khí nhà kính dần trở thành yêu cầu bắt buộc;

Tăng tỷ lệ đóng góp của các ngành công nghiệp "xanh" như các ngành sản xuất ở khâu cuối của chuỗi giá trị với giá trị cao hơn và du lịch bền vững, đồng thời giảm tỷ trọng của các ngành công nghiệp "nâu" như khai khoáng.

d) Các mục tiêu về quốc phòng và an ninh quốc gia

- Tăng cường tiềm lực, lực lượng quốc phòng, an ninh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc;

Phát huy tiềm năng, vị thế của Thị xã, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc vùng đất, vùng trời, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

 Các tin liên quan:
  Định hướng phát triển
  Mục tiêu phát triển đến năm 2020
  Tầm nhìn đến năm 2030