Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ tư, ngày 17/4/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > Thông tin quy hoạch

Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

14/03/2020 08:49:13 AM
Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Quy định quản lý và thực hiện theo đồ án quy hoạch đô thị được duyệt, kiển soát theo định hướng phát triển kiến trúc, bảo vệ cảnh quan đô thị trên phạm vi toàn thị xã; kiếm soát việc xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang; quy định cụ thể trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc của các cấp chính quền thị xã Đông Triều đối với các nội dung:

1. Quy định chung với các khu vực:

- Khu đô thị hiện hữu

- Khu vực đô thị mới

- Các trục đường, tuyến phố chính

- Khu vực trung tâm hành chính - chính trị mới

- Khu vực cảnh quan đô thị

- Khu vực bảo tồn

- Khu vực công cộng

- Khu vực công nghiệp

- Khu vực dữ trữ phát triển và đất quốc phòng an ninh

- Khu vực ngoại thành ngoại thị

2. Quy định kiến trúc đối với các công trình cụ thể:

- Công trình công cộng

- Công trình nhà ở

- Công trình kiến trúc phức hợp thương mại - nhà ở

- Công trình công nghiệp

- Quảng cáo trên công trình kiến trúc

- Cổng, hàng rào

- Công trình có tính năng đặc thù (tôn giáo, tín ngưỡi, tượng đại...)

- Việc bổ sung chức năng đối với các công trình; mầu sắc, chất liệu; công trinh chưa triển khai (đối với các trường hợp)3. Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chi tiết xem tại đây!Các tin liên quan:
  Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Sân gôn Đông Triều tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều
  🎉🎉🎉Công bố Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2040
  Khu công nghiệp Đông Triều và khu nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp gắn với khu công nghiệp Đông Triều tại xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều
  http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/Pages/DSQuyHoach.aspx?key=Th%e1%bb%8b%20x%c3%a3%20%c4%90%c3%b4ng%20Tri%e1%bb%81u
  Công bố công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Đông Triều và khu nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp gắn với khu công nghiệp Đông Triều tại xã Hồng Thái Đông
  Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Đông Triều
  Danh sách thông tin quy hoạch xây dựng thị xã Đông Triều
  Quyết định về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi lơn giống, lợn thịt ứng dụng công nghệ cao tai xã Tràng Lương, Đông Triều
  Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Nam Đông Triều (phân khu số 10)
  Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Kim Sen - thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (phân khu số 6)
  Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Mạo Khê - thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (phân khu số 3)
  Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Đông Triều - thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (phân khu số 2)
  Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
  Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm hành chính - văn hóa mới thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (phân khu số 1)
  Quy hoạch chung thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050