Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ bẩy, ngày 2/3/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > Dự án kêu gọi đầu tư

ĐƯỜNG TRUNG TÂM THỊ XÃ

18/04/2017 09:48:37 AM

ĐƯỜNG TRUNG TÂM THỊ XÃ

1. Địa điểm: Đi qua các xã, phường: Kim Sơn, Xuân Sơn, Tràng An, Bình Khê, An Sinh - thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mô tả địa điểm:

- Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 10,1km

- Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với Quốc lộ 18 tại Km 57+600 thược phường Kim Sơn.

- Điểm cuối tuyến chính giao với đường bê tông từ đến An Sinh vào Thái Miếu tại xã An Sinh (cách vị trí Thái Miếu khoảng 200 về phá Nam), đoạn đường dài khoảng 9km. Tại Km6+318 có tuyến nhánh đi lên phía Bắc, kết nối với tuyến đường hành hương từ khu di tích Yên Tử (Uông bí) đi Ngọa Vân, tuyến đường nhánh có tổng chiều dài 1,1km.

2. Mục tiêu: Với định hướng khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương, kết nối, mở rộng không gian phát triển đô thị lên phía Bắc. Kết nối Am chùa Ngọa Vân và Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà Trần ở Đông Triều. Kết nối với tuyến đường hành hương sang khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Yên Tử (Uông Bí); nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía Bắc gồm các xã, phường: Kim Sơn, Xuân Sơn, Tràng An, Bình Khê, Tràng Lương, An Sinh, phát triển du lịch văn hóa tâm linh của khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà Trần và du lịch sinh thái gắn với các hồ đập nước lớn (như hồ Khe Chè, hồ Trại Lốc, hồ Đồng Đò, hồ Bến Châu ...) có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.

3. Quy mô: Cấp đường theo tiêu chuẩn: Đường phố gom (TCXD VN 104-2007; Đường đô thị - yêu cầu thiết kế)

- Vận tốc thiết kế V = 60Km/h.

- Mặt cắt ngang rộng B = 29m, bao gồm:

+ Mặt đường cho xe cơ giới 2 bên x 7m = 14m

+ Dải phân cách giữa: 1,0 m

+ Vỉa hè: 2,5m x 2 bên = 5,0 m

+ Mặt đường cho xe máy và xe thô sơ: 2 bên x 3,5 m = 7,0 m

+ Phụ lề đường: 2 bên x 1 m = 2,0 m

4. Hiện trạng dự án: Đất nông nghiệp, đất mặt nước, đất rừng, đất sản xuất kinh doanh, đất khác.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến:  1.489 tỷ đồng, trong đó:

STT

Hạng mục chi phí

Giá trị

1

Giá trị xây lắp

1.137.970.900.000

2

Chi phí QLDA

10.396.729.737

3

Chi phí TVĐTXD

29.614.425.228

4

Chi phí khác

84.744.308.857

5

Chi phí đền bù GPMB

100.000.000.000

6

Dự phòng

126.272.636.382

 

Tổng cộng

1.488.999.000.000

 

 

6. Hình thức đầu tư: BT.

7. Tiến độ dự án: 2017 - 2020

8. Thực trạng dự án: Đã cập nhật vào Quy hoạch chung, chưa triển khai lập dự án đầu tư.

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định 2505/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 30/10/2014 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường giao thông trung tâm huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương, kết nối, mở rộng không gian phát triển đô thị lên phía Bắc. Kết nối Am chùa Ngọa Vân và Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà Trần ở Đông Triều. Kết nối với tuyến đường hành hương sang khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Yên Tử (Uông Bí); nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía Bắc gồm các xã, phường: Kim Sơn, Xuân Sơn, Tràng An, Bình Khê, Tràng Lương, An Sinh, phát triển du lịch văn hóa tâm linh của khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà Trần và du lịch sinh thái gắn với các hồ đập nước lớn.

11. Các chính sách ưu đãi:

Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Quảng Ninh.

12.Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng:Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 


Các tin liên quan:
  Thông báo về việc tuyển dụng tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
  Danh mục kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh năm 2020, định hướng 2021
  DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI, THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
  VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI, THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA THỊ XÃ NĂM 2018, GIAI ĐOẠN 2018-2020
  DỰ ÁN KÊU GỌI, THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU NĂM 2017, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  ĐƯỜNG TRUNG TÂM THỊ XÃ
  ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - HẠ LONG
  MỞ RỘNG KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
  SÂN VẬN ĐỘNG PHƯỜNG MẠO KHÊ
  TRƯỜNG HỌC NHIỀU CẤP CHẤT LƯỢNG CAO
  TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH - CHÍNH TRỊ MỚI CỦA THỊ XÃ
  NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG NỐI QUỐC LỘ 18 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỦY AN, QUA ĐỊA BÀN XÃ NGUYỄN HUỆ NỐI VỚI TỈNH HẢI DƯƠNG BẰNG CẦU BẮC QUA SÔNG ĐÔNG MAI
  NÂNG CẤP TỈNH LỘ 333 VÀ CẦU XUÂN YÊN NỐI VỚI TP. HẢI PHÒNG
  ĐƯỜNG DẪN CẦU TRIỀU NỐI SANG TỈNH HẢI DƯƠNG
  CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG CÁC XÃ PHÍA TÂY THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU