Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ ba, ngày 21/5/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tiên phong trong lĩnh vực giải quyết TTHC

26/05/2022 04:03:02 PM
Chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được TX Đông Triều xác định là một trong những nhiệm vụ tiên phong, nhằm hướng tới một nền hành chính thông minh, đáp ứng yêu cầu của thành phố tương lai.

 

Người dân lấy số thứ tự tự động tại Trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều.
Người dân lấy số thứ tự tự động tại Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều.

Hiện nay, Đông Triều vẫn còn một số khó khăn khi thực hiện chuyển đổi số trong giải quyết TTHC như chưa có phần mềm cụ thể nên chưa hướng dẫn được người dân; hạ tầng máy móc được đầu tư lâu đã đến lúc xuống cấp; trình độ người dân chưa đồng đều, phần lớn vẫn làm nông nghiệp nên việc tiếp cận chuyển đổi số còn chậm...

Theo ông Phan Thanh Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công thị xã, để thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đông Triều sẽ thực hiện chuyển đổi số đối với 25 TTHC thiết yếu, trong đó ưu tiên các nhiệm vụ như xây dựng hạ tầng CNTT, xây dựng trung tâm điều hành thành phố thông minh, thực hiện văn phòng số, phòng họp không giấy tờ, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, phát triển doanh nghiệp công nghệ số...

Cán bộ Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trên mạng.
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trên mạng.

Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều đã tập trung xây dựng lộ trình triển khai, xác định trung tâm là nơi cụ thể hóa một số kết quả của chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn thị xã. Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện quy trình ISO điện tử cho các quy trình quản lý, giải quyết các TTHC; đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của nền hành chính phục vụ. Từ đó xây dựng, cập nhật quy trình giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Đảm bảo 100% hồ sơ TTHC được thực hiện trên môi trường điện tử vào 1/12/2022.

Trung tâm cũng đẩy mạnh rà soát, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tăng cường triển khai dịch vụ bưu chính công ích. 5 tháng đầu năm 2022, kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường mạng (dịch vụ công mức độ 3, 4) đối với các TTHC thuộc thẩm quyền của UBND thị xã là 12.793/16.313 hồ sơ, đạt 78,42%; tăng 8,32% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích là 4.769 hồ sơ, đạt 25,23%.

Trung tâm cũng đã rà soát về trang thiết bị để triển khai số hóa hoàn toàn đầu vào của hồ sơ, tham gia vào quy trình để thực hiện ký số các bước, các khâu trong quá trình giải quyết TTHC. Bước đầu thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC, đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; tăng cường tập huấn hướng dẫn cho tổ chức, công dân có thể khai thác các hệ thống và các dịch vụ của chính quyền cung cấp. Triển khai giao dịch không dùng tiền mặt đối với tổ chức, công dân, xây dựng kế hoạch kết nối, thực hiện thanh toán điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thị xã Đông Triều xác định chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính là một trong những ưu tiên hàng đầu.
TX Đông Triều xác định chuyển đổi số trong giải quyết TTHC là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Đối với lĩnh vực BHXH, đẩy mạnh sử dụng ứng dụng VssID và các dữ liệu BHYT, BHXH đã được số hóa, có thể sử dụng ứng dụng để khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia giải quyết các thủ tục qua môi trường mạng tăng lên, tỷ lệ người dân xin cấp lại thẻ BHYT giảm đáng kể.

Các khâu trong quá trình giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công đều được ứng dụng công nghệ thông tin, từ việc check mã QR để khai báo y tế, lấy số thứ tự tự động, tìm kiếm dịch vụ công mong muốn, đến việc giải quyết các thủ tục qua hệ thống văn bản điện tử… Phấn đấu 100% giao dịch giải quyết TTHC giữa doanh nghiệp và chính quyền tại Trung tâm Hành chính công được xác thực qua chữ ký số; 100% cơ quan, đơn vị triển khai các hệ thống, ứng dụng trên điện toán đám mây và đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công thị xã cho biết thêm: Trong thời gian tới, trung tâm sẽ phối hợp với Công an thị xã rà soát để chuẩn bị triển khai định danh điện tử. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm là khai thác các hệ thống cơ sở dữ liệu để phục vụ giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân theo đúng mục tiêu nhanh, giảm tải khoảng cách trong việc thực hiện TTHC. Phấn đấu đến năm 2025, thực hiện 80% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần. 100% công dân khi thực hiện TTHC không phải xuất trình hồ sơ chứng minh thông tin của bản thân, không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ về dân cư khi đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trung Anh


Các tin liên quan:
  Dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Đông Triều
  Quyết định điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2040
  Danh mục dự án của thị xã và thứ tự ưu tiên thực hiện trong Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Kết quả triển khai thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 trên địa bàn thị xã Đông Triều
  Tỉnh Quảng Ninh: Na Đông Triều lên sàn thương mại điện tử
  Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại
  Đông Triều: Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
  Nâng chất các sản phẩm OCOP Đông Triều
  Đông Triều: Nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, người dân, doanh nghiệp
  Tiên phong trong lĩnh vực giải quyết TTHC
  Đông Triều: Thúc đẩy ngành Nông nghiệp tăng trưởng
  Thương mại điện tử: Cơ hội đưa nông sản vươn xa
  🥇Quảng Ninh xây dựng sàn thương mại điện tử riêng để tiêu thụ nông sản
  Quảng Ninh đưa na Đông Triều lên sàn thương mại điện tử
  TX Đông Triều: Đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử địa phương