Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ ba, ngày 21/5/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > TIN TỨC - SỰ KIỆN

Dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Đông Triều

01/05/2024 05:05:24 PM
Quy chế quản lý kiến trúc thị xã Đông Triều phù hợp với đồ án quy hoạch chung đô thị thị xã Đông Triều đã được phê duyệt tại Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Đồng Triều đến năm 2040, và các quy hoạch khác có liên quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Chi tiết nội dung: Dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Đông Triều tại đây!Các tin liên quan:
  Dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Đông Triều
  Quyết định điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2040
  Danh mục dự án của thị xã và thứ tự ưu tiên thực hiện trong Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Kết quả triển khai thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 trên địa bàn thị xã Đông Triều
  Tỉnh Quảng Ninh: Na Đông Triều lên sàn thương mại điện tử
  Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại
  Đông Triều: Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
  Nâng chất các sản phẩm OCOP Đông Triều
  Đông Triều: Nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, người dân, doanh nghiệp
  Tiên phong trong lĩnh vực giải quyết TTHC
  Đông Triều: Thúc đẩy ngành Nông nghiệp tăng trưởng
  Thương mại điện tử: Cơ hội đưa nông sản vươn xa
  🥇Quảng Ninh xây dựng sàn thương mại điện tử riêng để tiêu thụ nông sản
  Quảng Ninh đưa na Đông Triều lên sàn thương mại điện tử
  TX Đông Triều: Đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử địa phương