Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ tư, ngày 17/4/2024
 
  Danh mục

Trang chủ > Tài liệu xúc tiến đầu tư

CÁC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ

28/07/2016 11:32:25 AM

Dự án 1:

SÂN GOFL KHE CHÈ VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP

1. Địa điểm: Xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Có tiềm năng, thế mạnh về địa hình xây dựng sân Gofl, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp gắn với hồ Khe Chè, khu vực phù hợp với việc nghỉ dưỡng; Cách trung tâm thị xã Đông Triều khoảng 8Km; cách thành phố Hạ Long khoảng 60Km; Cách sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội khoảng 80 Km; Cách sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng khoảng 50 Km, Cách đường Quốc lộ 18 khoảng 8Km; cách tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hạ Long (theo quy hoạch) khoảng 1km.

+ Phía Bắc giáp đồi núi trồng rừng;

+ Phía Tây, phía Nam giáp đất trồng cây lâu năm, khu dân cư hiện có;

+ Phía Đông giáp đất đồi núi trồng rừng, cây lâu năm.

2. Mục tiêu: Xây dựng sân Gofl 27 lỗ, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp với đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế về địa hình và cảnh quan của khu vực, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường cảnh quan.

3. Quy mô: Diện tích nghiên cứu khoảng: 270 ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất đồi rừng sản xuất, cây lâu năm, diện tích mặt nước.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến:  Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 2016 - 2020

8. Thực trạng dự án: Đã được cập nhật vào quy hoạch chung, chưa triển khai lập quy hoạch, lập dự án đầu tư.

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu phục vụ khách tham quan, du lịch trong và ngoài nước, đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung, khai thác lợi thế, tiềm năng du lịch khu vực hồ Khe Chè, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tạo thêm nhiều công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương, tạo sự tăng trưởng cho nền kinh tế du lịch dịch vụ tỉnh Quảng Ninh. 

11. Các chính sách ưu đãi:

Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Quảng Ninh.

12. Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng:Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 2:

TRUNG TÂM VĂN HÓA, DỊCH VỤ TỔNG HỢP

1. Địa điểm: Xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Khu vực liền kề với công trình Cổng tỉnh, điểm dừng chân, là điểm cửa ngõ phía Tây của tỉnh Quảng Ninh; Cách trung tâm thị xã Đông Triều khoảng 6Km; cách thành phố Hạ Long khoảng 65Km; Cách sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội khoảng 80 Km; Cách sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng khoảng 50 Km, nằm trên Quốc lộ 18.

+ Phía Bắc, phía Nam giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Đông giáp đất dân cư hiện có, đất nông nghiệp;

+ Phía Tây giáp điểm dừng chân gắn với công trình Cổng tỉnh.

2. Mục tiêu: Xây dựng Khu giới thiệu, trình diễn quá trình sản xuất, bán các sản phẩm truyền thống, các đặc sản của huyện Đông Triều và toàn tỉnh Quảng Ninh; Khu trung tâm thương mại, dịch vụ ăn nghỉ cao cấp kết hợp với công viên vui chơi giải trí. Đáp ứng nhu cầu của trên 2.000 khách/ngày.

3. Quy mô: Diện tích nghiên cứu khoảng: 115 ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất nông nghiệp.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 2016 - 2020

8. Thực trạng dự án: Đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đang hoàn thiện quy hoạch phân khu, chưa lập dự án đầu tư.

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 16/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh "Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trung tâm văn hóa, dịch vụ tổng hợp tại xã Bình Dương, huyện Đông Triều".

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu phục vụ khách tham quan, du lịch, mua sắm trong và ngoài nước, đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung, khai thác lợi thế, tiềm năng địa điểm cửa ngõ của tỉnh Quảng Ninh. Tạo thêm nhiều công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương, tạo sự tăng trưởng cho nền kinh tế du lịch dịch vụ tỉnh Quảng Ninh. 

11. Các chính sách ưu đãi:

Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Quảng Ninh.

12. Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 3:

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PHÍA BẮC ĐƯỜNG TRÁNH PHƯỜNG ĐÔNG TRIỀU

1. Địa điểm: Xã Hồng Phong, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Khu vực nằm tại phía Bắc đường tránh phường Đông Triều; Cách trung tâm thị xã Đông Triều khoảng 1Km; cách thành phố Hạ Long khoảng 60Km; Cách sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội khoảng 80 Km; Cách sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng khoảng 50 Km, nằm trên Quốc lộ 18.

+ Phía Bắc giáp lạch sông Đạm;

+ Phía Đông giáp Trường trung cấp dậy nghề lái xe;

+ Phía Nam giáp Quốc lộ 18;

+ Phía Tây giáp đất dân cư, lạch sông Đạm.

2. Mục tiêu: Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu dịch vụ thương mại.

3. Quy mô: Diện tích nghiên cứu khoảng: 35 ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất nông nghiệp.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 2016 - 2020

8. Thực trạng dự án: Đã được phê duyệt quy hoạch phân khu, chưa lập quy hoạch chi tiết, chưa lập dự án đầu tư.

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh "Về việc phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Hai bên tuyến đường tránh thị trấn Đông Triều".

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu dịch vụ thương mại, mua sắm hàng hóa chất lượng cao, đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung, khai thác lợi thế, tiềm năng địa điểm khu vực trung tâm đô thị. Tạo thêm nhiều công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương, tạo sự tăng trưởng cho nền kinh tế du lịch dịch vụ tỉnh Quảng Ninh. 

11. Các chính sách ưu đãi:

Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Quảng Ninh.

12. Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 4:

KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG TRIỀU

1. Địa điểm: Xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Khu vực nằm tại phía Bắc Quốc lộ 18 giáp Thành phố Uông Bí; Cách trung tâm thị xã Đông Triều khoảng 15Km; cách thành phố Hạ Long khoảng 50Km; Cách sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội khoảng 90 Km; Cách sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng khoảng 40 Km, nằm trên Quốc lộ 18.

+ Phía Bắc, phía Đông giáp đồi núi trồng rừng;

+ Phía Nam giáp đường sắt Yên Viên - Cái Lân;

+ Phía Tây giáp đất nông nghiệp, hồ Yên Dưỡng.

2. Mục tiêu: Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

3. Quy mô: Diện tích nghiên cứu khoảng: 200 ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất nông nghiệp.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 2016 - 2020

8. Thực trạng dự án: Đã được cập nhật trong quy hoạch chung, định hướng quy hoạch Khu công nghiệp của Tỉnh, chưa lập quy hoạch phân khu, chưa lập dự án đầu tư.

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu về quỹ đất sản xuất công nghiệp sạch, công nghệ cao cho các nhà đầu tư thứ cấp. Tạo thêm nhiều công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương, tạo sự tăng trưởng cho nền kinh tế du lịch dịch vụ tỉnh Quảng Ninh. 

11. Các chính sách ưu đãi:

Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Quảng Ninh.

12. Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 5:

CỤM CÔNG NGHIỆP AN SINH

1. Địa điểm: Xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Khu vực nằm ở phía Tây Tỉnh lộ 345 nối tỉnh Quảng Ninh với tỉnh Bắc Giang; Cách trung tâm thị xã Đông Triều khoảng 8Km; cách thành phố Hạ Long khoảng 60Km; Cách sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội khoảng 80 Km; Cách thành phố Hải Phòng khoảng 50 Km.

+ Phía Bắc giáp khu vực quy hoạch Công viên nghĩa trang thị xã;

+ Phía Đông giáp Tỉnh lộ 345;

+ Phía Nam, phía Tây giáp đồi núi trồng rừng, trồng cây lâu năm.

2. Mục tiêu: Đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, ngành nghề chế biến nông, lâm sản.

3. Quy mô: Diện tích nghiên cứu khoảng: 50 ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm. trồng cây hàng năm khác.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 2016 - 2020

8. Thực trạng dự án: Đã được cập nhật trong quy hoạch chung, định hướng trong quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, chưa lập quy hoạch phân khu, chưa lập dự án đầu tư.

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh "Về việc phê duyệt đề án: Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu về quỹ đất sản xuất công nghiệp chế biến nông, lâm sản cho các nhà đầu tư thứ cấp. Tạo thêm nhiều công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương, tạo sự tăng trưởng cho nền kinh tế công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. 

11. Các chính sách ưu đãi:

Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Quảng Ninh.

12. Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 6:

CỤM CÔNG NGHIỆP KIM SEN

1. Địa điểm: Phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Khu vực nằm ở phía Nam Quốc lộ 18; Cách trung tâm thị xã Đông Triều khoảng 5Km; cách thành phố Hạ Long khoảng 60Km; Cách sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội khoảng 80 Km; Cách thành phố Hải Phòng khoảng 40 Km.

+ Phía Bắc giáp Quốc lộ 18;

+ Phía Đông giáp đất các nhà máy công nghiệp hiện có;

+ Phía Nam tuyến đường vành đai phía Nam của thị xã theo quy hoạch;

+ Phía Tây giáp đất ở dân cư đô thị, đất nông nghiệp.

2. Mục tiêu: Đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng, tiểu thủ công nghiệp

3. Quy mô: Diện tích nghiên cứu khoảng: 70,78 ha (đã lấp đầy trên 70% các nhà máy công nghiệp).

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm. trồng cây hàng năm khác.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 2016 - 2020

8. Thực trạng dự án: Nằm trong định hướng trong quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu, chưa lập dự án đầu tư.

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh "Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Kim Sen tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều".

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu về quỹ đất sản xuất công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, tiểu thủ công nghiệp cho các nhà đầu tư thứ cấp. Tạo thêm nhiều công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương, tạo sự tăng trưởng cho nền kinh tế công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. 

11. Các chính sách ưu đãi:

Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Quảng Ninh.

12. Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 7:

CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG CÁC XÃ PHÍA TÂY THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

1. Địa điểm: Xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Khu vực nằm ở phía Tây Tỉnh lộ 345 nối tỉnh Quảng Ninh với tỉnh Bắc Giang; Cách trung tâm thị xã Đông Triều khoảng 8Km; cách thành phố Hạ Long khoảng 60Km; Cách sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội khoảng 80 Km; Cách thành phố Hải Phòng khoảng 50 Km.

+ Phía Bắc, phía Tây giáp đồi núi trồng rừng, trồng cây lâu năm;

+ Phía Đông giáp Tỉnh lộ 345;

+ Phía Nam giáp Cụm công nghiệp An Sinh theo quy hoạch.

2. Mục tiêu: Đầu tư kinh doanh hạ tầng nghĩa trang nhân dân.

3. Quy mô: Diện tích nghiên cứu khoảng: 20 ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm, trồng cây hàng năm khác.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 2016 - 2020

8. Thực trạng dự án: Đã được cập nhật trong quy hoạch chung, chưa lập quy hoạch chi tiết, chưa lập dự án đầu tư.

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu về đất nghĩa trang trên địa bàn thị xã, tạo ra một khu vực công viên nghĩa trang với cảnh quan đẹp, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tạo thêm nhiều công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương. 

11. Các chính sách ưu đãi:

Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Quảng Ninh.

12. Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 8:

ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA NAM THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

1. Địa điểm: Đi qua các xã, phường: Thủy An, Hồng Phong, Hưng Đạo, Kim Sơn, Mạo Khê, Yên Thọ, Hoàng Quế, Hồng Thái Tây, Hồng Thái Đông - thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Vị trí dự kiến đầu tư dự án nằm phía Nam Quốc lộ 18 hiện có; là tuyến đường tránh khu vực trung tâm thị xã Đông Triều kết nối giao thông đối ngoại theo hướng Đông Tây của thị xã, kết nối với tuyến đường tránh TP. Uông Bí; là tuyến đường động lực để mở rộng phát triển đô thị về phía Nam Quốc lộ 18.

2. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông đối ngoại Đông - Tây của thị xã Đông Triều; mở ộng không gian phát triển đô thị của Đông Triều về phía Nam.

3. Quy mô:

- Chiều dài: Khoảng 30km

- Mặt cắt tuyến: Hành lang 14,5m + Vỉa hè 3m + đường gom 5,5m + dải phân cách (cây xanh) 2m + đường chính 10,5m + dải phân cách (cây xanh) 6m + đường chính 10,5m + dải phân cách (cây xanh) 2m +  đường gom 5,5m + vỉa hè 3m + hành lang 14,5m.

- Lý trình: Điểm đầu tại Km 49+100 xã Thủy An (đấu nối với Quốc lộ 18), điểm cuối tuyến đấu nối với tuyến đường tránh TP. Uông Bí tại xã Hồng Thái Đông.

4. Hiện trạng dự án: Đất dân cư, đất nông nghiệp.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến:  Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: BOT hoặc BT.

7. Tiến độ dự án: 2015 - 2020

8. Thực trạng dự án: Đã cập nhật vào Quy hoạch chung, chưa triển khai lập dự án đầu tư.

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Khi dự án hoàn thành sẽ tạo nên tuyến đường giao thông đối ngoại Đông - Tây thị xã Đông Triều; mở rộng không gian phát triển đô thị của thị xã Đông Triều về phía Nam, phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều.

11. Các chính sách ưu đãi:

Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Quảng Ninh.

12.Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng:Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 9:

ĐƯỜNG DẪN CẦU TRIỀU NỐI SANG TỈNH HẢI DƯƠNG

1. Địa điểm: Xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Vị trí dự kiến đầu tư dự án nằm phía Tây Tỉnh lộ 332 nối sang Hải Dương hiện có; là tuyến đường mới, giao thông đối ngoại của tỉnh Quảng Ninh với tỉnh Hải Dương, tuyến đường đấu nối Quốc lộ 18 sang tỉnh Hải Dương theo hương Bắc - Nam, trục giao thông đối ngoại của thị xã Đông Triều; mở rộng không gian phát triển phía Tây đô thị hiện hữu.

2. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông đối ngoại Bắc -Nam của thị xã Đông Triều; mở ộng không gian phát triển đô thị của Đông Triều về phía Tây đô thị hiện hữu

3. Quy mô:

- Chiều dài: Khoảng 3km

- Mặt cắt tuyến: đường chính rộng 7,5m x 02 làn, dải phân cách giữa rộng 5m, vỉa hè rộng 4,5m x 02 bên.

- Lý trình: Điểm đầu tại Km51 xã Hồng Phong (đấu nối với Quốc lộ 18), điểm cuối tuyến đấu nối với tỉnh Hải Dương bằng cầu Triều (xây dựng mới).

4. Hiện trạng dự án: Đất đường hiện có, đất nông nghiệp, một phần đất ở.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến:  Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: BOT hoặc BT.

7. Tiến độ dự án: 2015 - 2020

8. Thực trạng dự án: Đã cập nhật vào Quy hoạch chung, chưa triển khai lập dự án đầu tư.

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Khi dự án hoàn thành sẽ tạo nên tuyến đường giao thông đối ngoại Bắc - Nam thị xã Đông Triều; mở rộng không gian phát triển đô thị của thị xã Đông Triều về phía Tây đô thị hiện hữu, phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều.

11. Các chính sách ưu đãi:

Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Quảng Ninh.

12.Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng:Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 10:

NÂNG CẤP TỈNH LỘ 333 VÀ CẦU XUÂN YÊN NỐI VỚI TP. HẢI PHÒNG

1. Địa điểm: Xã Yên Đức, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Vị trí dự kiến đầu tư dự án nằm phía trên Tỉnh lộ 333 nối sang TP. Hải Phòng hiện có; là tuyến đường cải tạo, nâng cấp, kết hợp xây mới cầu Xuân Yên bắc qua sông Đá Vách, giao thông đối ngoại của tỉnh Quảng Ninh với TP. Hải Phòng, tuyến đường đấu nối Quốc lộ 18 sang TP. Hải Phòng theo hương Bắc - Nam, trục giao thông đối ngoại của thị xã Đông Triều; mở rộng không gian phát triển phía Đông đô thị hiện hữu.

2. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông đối ngoại Bắc -Nam của thị xã Đông Triều; mở rộng không gian phát triển đô thị của Đông Triều về phía Đông đô thị hiện hữu

3. Quy mô:

- Chiều dài: Khoảng 4km

- Mặt cắt tuyến: Vỉa hè rộng 5m + đường chính rộng 9m + vỉa hè rộng 5m.

- Lý trình: Điểm đầu tại Km65+600 xã Hoàng Quế (đấu nối với Quốc lộ 18), điểm cuối tuyến đấu nối với TP. Hải Phòng bằng cầu Xuân Yên (xây dựng mới).

4. Hiện trạng dự án: Đất nông nghiệp

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến:  Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: BOT hoặc BT.

7. Tiến độ dự án: 2015 - 2020

8. Thực trạng dự án: Đã cập nhật vào Quy hoạch chung, chưa triển khai lập dự án đầu tư.

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Khi dự án hoàn thành sẽ tạo nên tuyến đường giao thông đối ngoại Bắc - Nam thị xã Đông Triều; mở rộng không gian phát triển đô thị của thị xã Đông Triều về phía Tây đô thị hiện hữu, phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều.

11. Các chính sách ưu đãi:

Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Quảng Ninh.

12.Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng:Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 11:

NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG NỐI QUỐC LỘ 18 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỦY AN, QUA ĐỊA BÀN XÃ NGUYỄN HUỆ NỐI VỚI TỈNH HẢI DƯƠNG BẰNG CẦU BẮC QUA SÔNG ĐÔNG MAI

1. Địa điểm: Xã Thủy An, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Vị trí dự kiến đầu tư dự án nằm phía trên tuyến đường liên xã Thủy An - Nguyễn Huệ hiện có nối ra Quốc lộ 18; là tuyến đường cải tạo, nâng cấp, kết hợp xây mới cầu bắc qua sông Đông Mai, giao thông đối ngoại của tỉnh Quảng Ninh với tỉnh Hải Dương, tuyến đường đấu nối Quốc lộ 18 sang tỉnh Hải Dương, trục giao thông đối ngoại của thị xã Đông Triều; mở rộng không gian phát triển các xã nông nghiệp phía Tây.

2. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông đối ngoại của thị xã Đông Triều ở phía Tây; mở rộng không gian phát triển các xã nông nghiệp phía Tây của Đông Triều.

3. Quy mô:

- Chiều dài: Khoảng 5km

- Mặt cắt tuyến: Vỉa hè rộng 5m + đường chính rộng 9m + vỉa hè rộng 5m.

- Lý trình: Điểm đầu tại Km49+800 xã Thủy An (đấu nối với Quốc lộ 18), điểm cuối tuyến đấu nối với tỉnh Hải Dương bằng cầu bắc qua sông Đông Mai (xây dựng mới).

4. Hiện trạng dự án: Đất đường hiện có, đất nông nghiệp, một phần đất ở.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến:  Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: BOT hoặc BT.

7. Tiến độ dự án: 2015 - 2020

8. Thực trạng dự án: Đã cập nhật vào Quy hoạch chung, chưa triển khai lập dự án đầu tư.

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Khi dự án hoàn thành sẽ tạo nên tuyến đường giao thông đối ngoại Bắc - Nam thị xã Đông Triều; mở rộng không gian phát triển đô thị của thị xã Đông Triều về phía Tây đô thị hiện hữu, phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều.

11. Các chính sách ưu đãi:

Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Quảng Ninh.

12.Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng:Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 12:

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH - VĂN HÓA MỚI CỦA THỊ XÃ

1. Địa điểm: Phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Vị trí dự kiến đầu tư dự án nằm tại trung tâm hành chính mới của thị xã Đông Triều; nơi có tuyến đường trung tâm thị xã chạy qua.

+ Phía Bắc giáp đất trụ sở công an thị xã theo quy hoạch;

+ Phía Đông giáp đất trụ sở BCH quân sự theo quy hoạch;

+ Phía Nam giáp đất quảng trường trung tâm thị xã theo quy hoạch;

+ Phía Tây giáp tuyến đường Trung tâm thị xã theo quy hoạch.

2. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc khối chính quyền, đoàn thể của thị xã Đông Triều; xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu làm việc của chính quyền, đoàn thể của thị xã.

3. Quy mô:

Diện tích sử dụng khoảng 10ha; đầu tư xây dựng các khối nhà làm việc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

4. Hiện trạng dự án: Đất nông nghiệp.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến:  Khoảng 200 tỷ đồng.

6. Hình thức đầu tư: BLT.

7. Tiến độ dự án: 2015 - 2020

8. Thực trạng dự án: Đã cập nhật vào Quy hoạch chung, chưa triển khai lập dự án đầu tư.

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Khi dự án hoàn thành sẽ tạo nên tuyến đường giao thông đối ngoại Bắc - Nam thị xã Đông Triều; mở rộng không gian phát triển đô thị của thị xã Đông Triều về phía Tây đô thị hiện hữu, phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều.

11. Các chính sách ưu đãi:

Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Quảng Ninh.

12.Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng:Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 13:

TRỤ SỞ LÀM VIỆC 3 PHƯỜNG MỚI CỦA MẠO KHÊ

1. Địa điểm: Phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Vị trí dự kiến đầu tư dự án nằm tại các vị trí khu Vĩnh Hòa, khu Vĩnh Phú, khu Vĩnh Sơn thuộc trung tâm các phường dự kiến chia tách.

2. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc khối chính quyền, đoàn thể của các phường mới sau khi Mạo Khê tách thành 04 phường; xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu làm việc của chính quyền, đoàn thể của chính quyền phường mới.

3. Quy mô:

Diện tích sử dụng khoảng 3ha (mỗi trụ sở 1ha); đầu tư xây dựng các khối nhà làm việc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

4. Hiện trạng dự án: Đất nông nghiệp, đất công.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến:  Khoảng 150 tỷ đồng (mỗi trụ sở 50 tỷ đồng).

6. Hình thức đầu tư: BLT.

7. Tiến độ dự án: 2015 - 2020

8. Thực trạng dự án: Đã cập nhật vào Quy hoạch chung, chưa triển khai lập dự án đầu tư.

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Khi dự án hoàn thành sẽ tạo nên tuyến đường giao thông đối ngoại Bắc - Nam thị xã Đông Triều; mở rộng không gian phát triển đô thị của thị xã Đông Triều về phía Tây đô thị hiện hữu, phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều.

11. Các chính sách ưu đãi:

Thực hiện theo quy định của Pháp luật về đầu tư và chính sách của tỉnh Quảng Ninh.

12.Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng:Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 14:

TRƯỜNG HỌC NHIỀU CẤP CHẤT LƯỢNG CAO

1. Địa điểm: Tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Cách trung tâm thị xã Đông Triều khoảng 5Km, nằm trong khu vực trung tâm thị xã theo quy hoạch; cách thành phố Hạ Long khoảng 60Km; Cách sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội khoảng 80 Km; Cách sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng khoảng 40 Km.

2. Mục tiêu: Xây dựng trường học nhiều cấp học chất lượng cao với đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên chất lượng cao.

3. Quy mô: Quy mô trường 1.230 học sinh. Hệ đào tạo gồm: mầm non, cấp 1, cấp 2; Diện tích sử dụng đất: 7,7ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất nông nghiệp.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 150 tỷ đồng

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất; BOT.

7. Tiến độ dự án: 2016-2020

8. Thực trạng dự án: Kêu gọi đầu tư mới, chưa triển khai lập quy hoạch và dự án đầu tư

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Dự án hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực bước đầu chất lượng cao, ruyền luyện về thể lực, trí lục cho đội ngũ lao động tương lai.

11. Các chính sách ưu đãi:

- Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định theo lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư.

- Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư khác theo quy định (nếu có).

12. Hỗ trợđầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng:Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợcung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động:Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 15:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DOANH NGHIỆP

1. Địa điểm: Tại xã An Sinh, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Nằm tại khu vực có cảnh quan thiên nhiên đẹp, giáp tuyến sắt Yên Viên - Cái Lân; Cách trung tâm thị xã Đông Triều khoảng 7Km; cách thành phố Hạ Long khoảng 60Km; Cách sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội khoảng 80 Km; Cách sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng khoảng 40 Km.

+ Phía Bắc, phía Tây giáp tuyến đường du lịch theo quy hoạch;

+ Phía Đông giáp đất ở hiện có, đất trồng cây lâu năm;

+ Phía Nam giáp đường sắt Yên Viên - Cải Lân.

2. Mục tiêu: Đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất trường đại học theo mô hình doanh nghiệp; đào tạo các ngành học đại học, sau đại học chất lượng cao về nông, lâm nghiệp, du lịch; đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị xã, tỉnh Quảng Ninh.

3. Quy mô: Diện tích sử dụng đất: 20ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Nhà đầu tư đề xuất

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất; BOT.

7. Tiến độ dự án: 2016-2020

8. Thực trạng dự án: Kêu gọi đầu tư mới, chưa triển khai lập quy hoạch và dự án đầu tư

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Dự án hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị xã, tỉnh Quảng Ninh.

11. Các chính sách ưu đãi:

- Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định theo lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư.

- Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư khác theo quy định (nếu có).

12. Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng:Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 16:

SÂN VẬN ĐỘNG PHƯỜNG MẠO KHÊ

1. Địa điểm: Tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Nằm tại khu vực trung tâm phường Mạo Khê; Cách trung tâm thị xã Đông Triều khoảng 9Km; cách thành phố Hạ Long khoảng 50Km; Cách sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội khoảng 90 Km; Cách sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng khoảng 40 Km.

+ Phía Bắc giáp trường mầm non Huy Hoàng;

+ Phía Đông giáp công viên Hà Lan;

+ Phía Nam giáp đất dân cư hiện có;

+ Phía Tây giáp khu dân cư theo quy hoạch.

2. Mục tiêu: Đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục thể thao cấp đô thị. Số người phục vụ 10.000 người.

3. Quy mô: Diện tích sử dụng đất: 5,9ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất sân vận động hiện có, không phải giải phóng mặt bằng.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 120 tỷ đồng

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất; O&M.

7. Tiến độ dự án: 2016-2020

8. Thực trạng dự án: Đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, chưa lập dự án đầu tư

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Dự án hoàn thành sẽ góp phần quan trọng hình thành một khu phức hợp thể dục thể thao cấp đô thị chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao của nhân dân thị xã.

11. Các chính sách ưu đãi:

- Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định theo lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư.

- Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư khác theo quy định (nếu có).

12. Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng:Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh  hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 17:

MỞ RỘNG KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

1. Địa điểm: Tại xã Hồng Thái Tây và xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Nằm liền kề với khu vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vineco Quảng Ninh; Cách trung tâm thị xã Đông Triều khoảng 10Km; cách thành phố Hạ Long khoảng 50Km; Cách sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội khoảng 90 Km; Cách sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng khoảng 40 Km.

+ Phía Bắc giáp Quốc lộ 18;

+ Phía Đông giáp tuyến băng tải ống vận chuyển than của Tổng công ty Đông Bắc;

+ Phía Nam khu vực nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp;

+ Phía Tây giáp đất ở dân cư hiện có.

2. Mục tiêu: Đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất đồng bộ phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, ứng dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến.

3. Quy mô: Diện tích sử dụng đất: 200ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất nông nghiệp.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 520 tỷ đồng

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 2016-2020

8. Thực trạng dự án: Đang tiến hành lập quy hoạch phân khu, chưa lập dự án đầu tư

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều;

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Dự án hoàn thành sẽ góp phần cụ thể hóa quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao quốc gia; Dự án cung cấp nguồn nông sản chất lượng với giá thành hợp lý, sản lượng cao cho thị trường. Cung cấp những công nghệ và kỹ thuật sản xuất mới nhất cho đội ngũ cán bộ công nhân viên tại tỉnh Quảng Ninh. Tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ cho bà con nông dân của địa phương.

11. Các chính sách ưu đãi:

- Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định theo lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư.

- Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư khác theo quy định (nếu có).

12. Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng:Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh  hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 18:

TRẠI LỢN GIỐNG ÔNG BÀ

1. Địa điểm: Tại xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Nằm cách xa khu dân cư, có mặt bằng rộng, được bao bọc bởi các dãy núi, đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh, có nguồn nước mặt; Cách trung tâm thị xã Đông Triều khoảng 20Km; cách tuyến đường hành hương Nam Mẫu - Hồ Thiên 7km; cách thành phố Hạ Long khoảng 40Km; Cách sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội khoảng 100 Km; Cách sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng khoảng 40 Km.

2. Mục tiêu: Đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất đồng bộ phục vụ hoạt động sản xuất chăn nuôi tập trung.

3. Quy mô: Diện tích sử dụng đất: 40ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất nông nghiệp.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 156 tỷ đồng

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 2016-2020

8. Thực trạng dự án: Đang tiến hành lập quy hoạch phân khu, chưa lập dự án đầu tư

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Dự án cung cấp nguồn giống chăn nuôi chất lượng với giá thành hợp lý cho thị trường. Tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ cho bà con nông dân của địa phương.

11. Các chính sách ưu đãi:

- Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định theo lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư.

- Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư khác theo quy định (nếu có).

12. Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh  hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 19:

KHU CHĂN NUÔI TẬP TRUNG

1. Địa điểm: Tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Nằm cách xa khu dân cư, có mặt bằng rộng, đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh, có nguồn nước mặt; Cách trung tâm thị xã Đông Triều khoảng 10Km; cách thành phố Hạ Long khoảng 50Km; Cách sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội khoảng 80 Km; Cách sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng khoảng 50 Km.

2. Mục tiêu: Đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất đồng bộ phục vụ hoạt động sản xuất chăn nuôi tập trung.

3. Quy mô: Diện tích sử dụng đất: 10ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất rừng sản xuất.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Nhà đầu tư đề xuất.

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 2016-2020

8. Thực trạng dự án: Đang tiến hành lập quy hoạch phân khu, chưa lập dự án đầu tư

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Dự án cung cấp nguồn giống chăn nuôi chất lượng với giá thành hợp lý cho thị trường. Tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ cho bà con nông dân của địa phương.

11. Các chính sách ưu đãi:

- Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định theo lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư.

- Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư khác theo quy định (nếu có).

12. Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh  hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 20:

KHU GIẾT MỔ GIA SÚC, GIAM CẦM TẬP TRUNG

1. Địa điểm: Tại xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Nằm cách xa khu dân cư, có mặt bằng rộng, đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh, có nguồn nước mặt; Cách trung tâm thị xã Đông Triều khoảng 10Km; cách thành phố Hạ Long khoảng 50Km; Cách sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội khoảng 80 Km; Cách sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng khoảng 50 Km.

2. Mục tiêu: Đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất đồng bộ phục vụ hoạt động giết mổ gia súc gia cầm tập trung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Quy mô: Diện tích sử dụng đất: 2ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5 tỷ đồng

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 2016-2020

8. Thực trạng dự án: Đã được UBND tỉnh bổ sung vào quy hoạch điểm giết mổ tập trung của tỉnh, chưa lập quy hoạch chi tiết, chưa lập dự án đầu tư

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2016-2020

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Dự án cung cấp sản phẩm thịt giai súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho thị trường. Tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ cho bà con nông dân của địa phương.

11. Các chính sách ưu đãi:

- Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định theo lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư.

- Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư khác theo quy định (nếu có).

12. Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh  hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

Dự án 21:

KHU GIẾT MỔ GIA SÚC, GIAM CẦM TẬP TRUNG

1. Địa điểm: Tại xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Việt Nam.

Mô tả địa điểm: Nằm cách xa khu dân cư, có mặt bằng rộng, đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh; Cách trung tâm thị xã Đông Triều khoảng 10Km; cách thành phố Hạ Long khoảng 50Km; Cách sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội khoảng 80 Km; Cách sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng khoảng 50 Km.

2. Mục tiêu: Đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất đồng bộ phục vụ hoạt động giết mổ gia súc gia cầm tập trung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Quy mô: Diện tích sử dụng đất: 2ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất: Đất nông nghiệp.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5 tỷ đồng

6. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước hoặc Nhà đầu tư đề xuất.

7. Tiến độ dự án: 2016-2020

8. Thực trạng dự án: Là dự án kêu gọi đầu tư mới, đã được cập nhật vào quy hoạch chung thị xã, chưa lập quy hoạch chi tiết, chưa lập dự án đầu tư

9. Căn cứ lập dự án:

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội do dự án đem lại: Dự án cung cấp sản phẩm thịt giai súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho thị trường. Tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ cho bà con nông dân của địa phương.

11. Các chính sách ưu đãi:

- Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định theo lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư.

- Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư khác theo quy định (nếu có).

12. Hỗ trợ đầu tư của Tỉnh

1. Về giải phóng mặt bằng: Tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Hỗ trợ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ dự án.

3. Về lao động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động phù hợp cho dự án.

4. Về thủ tục hành chính: giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một đầu mối, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

13. Địa chỉ liên hệ: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh  hoặc UBND thị xã Đông Triều để được cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

 

 

 Các tin liên quan:
  CÁC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ
  ĐÔNG TRIỀU - TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH, CƠ HỘI ĐẦU TƯ
  ĐÔNG TRIỀU - TIỀM NĂNG, CƠ HỘI PHÁT TRIỂN