Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ hai, ngày 19/11/2018
 
  Danh mục

Văn bản



STTTải văn bảnTrích yếuChuyên mụcNgày đăng
1 Thông báo Lịch giám sát của Ban pháp chế HĐND thị xã giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa bàn thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 11/10/2018 03:49:31 PM
2 V/v xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn thị xã năm 2019 Văn bản pháp lý 11/10/2018 03:35:38 PM
3 Báo cáo tình hình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2018 Văn bản pháp lý 08/10/2018 11:41:40 AM
4 Quyết định về việc giao chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 17/09/2018 03:07:31 PM
5 Kế hoạch Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2018 Văn bản pháp lý 11/09/2018 03:52:36 PM
6 Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền Văn bản pháp lý 11/09/2018 02:35:50 PM
7 Quyết định phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn TP Hạ Long và thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 31/08/2018 02:20:10 PM
8 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: tư vấn chuyển đổi áp dụng và duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 17/08/2018 02:49:25 PM
9 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm hành chính văn hoác mới thị xã Đông Triều thuộc các xã: Kim Sơn, Hưng Đạo, Đức Chínhvà Tràng An, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 15/08/2018 02:25:34 PM
10 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm hành chính văn hoác mới thị xã Đông Triều thuộc các xã: Kim Sơn, Hưng Đạo, Đức Chínhvà Tràng An, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 15/08/2018 02:25:33 PM
11 Bản đồ quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hồng Thái Tây và xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 15/08/2018 02:12:49 PM
12 Về việc giải quyết đề xuất, kiến nghị của một số Hợp tác xã trên địa bàn Văn bản pháp lý 15/08/2018 08:36:45 AM
13 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển Chi hội doanh nghiệp tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 09/08/2018 04:26:59 PM
14 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hồng Thái Tây và xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 09/08/2018 02:31:51 PM
15 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hồng Thái Tây và xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 09/08/2018 02:29:39 PM
16 Về việc triển khai kế hoạch tiếp xúc doanh nghiệp, doanh nhân Quý III năm 2018 Văn bản pháp lý 06/08/2018 04:09:49 PM
17 Về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động cá nhân kinh doanh thành lập doanh nghiệp mới Văn bản pháp lý 23/07/2018 02:42:08 PM
18 V/v ban hành chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ninh năm 2018 Văn bản pháp lý 21/07/2018 03:36:37 PM
19 Về việc đảm bảo an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Văn bản pháp lý 19/07/2018 11:39:57 AM
20 Báo cáo kết quả tổ chức thành lập Chi hội doanh nghiệp xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 18/07/2018 06:09:50 PM
21 Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2017 Văn bản pháp lý 18/07/2018 05:56:23 PM
22 V/v đề nghị xem xét thu hồi đất đối với một số dự án có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm đầu tư trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn từ 2010 đến nay Văn bản pháp lý 18/07/2018 04:08:02 PM
23 Về việc đề xuất danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của thị xã năm 2018, giai đoạn 2018-2020 Văn bản pháp lý 17/07/2018 11:11:54 AM
24 Về việc tổ chức thành lập Chi hội doanh nghiệp tại các xã, phường Văn bản pháp lý 03/07/2018 04:01:52 PM
25 Về việc hướng dẫn triển khai Luật Du lịch 2017 đối với nhà nghi và nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê Văn bản pháp lý 02/07/2018 11:35:16 AM
1234