Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ hai, ngày 22/7/2019
 
  Danh mục

Văn bảnSTTTải văn bảnTrích yếuChuyên mụcNgày đăng
1 Quyết định về việc hồi địa điểm nghiên cứu quy hoạch, đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô tại xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 20/07/2019 07:55:09 AM
2 V/v thu hồi đất đối với khu đất sử dụng vào mục đích làm cơ sở sản xuất đá cây và kho bảo quản ôn lạnh, bảo quản nông sản tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều của Công ty trách nhiệm hữu hạn nước đá Hà Nội giao cho UBND thị xã Đông Triều quản lý Văn bản pháp lý 19/07/2019 06:59:45 AM
3 v.v thu hồi đất cho Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tân Thành Văn bản pháp lý 16/07/2019 07:49:56 AM
4 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cửa hàng xăng dầu tại thôn Phú Ninh, xã Bình Khê, thị xã Đông triều Văn bản pháp lý 09/07/2019 01:24:46 AM
5 Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1500 Trụ sở, văn phòng làm việc và nhà ở tập thể cán bộ công nhân viên của các đơn vị thành viên Tổng Công ty Đông bắc tại xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 09/07/2019 01:22:54 AM
6 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cửa hàng xăng dầu tại thôn Phú Ninh, xã Bình Khê, thị xã Đông triều Văn bản pháp lý 09/07/2019 01:22:16 AM
7 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cửa hàng xăng dầu tại thôn Phú Ninh, xã Bình Khê, thị xã Đông triều Văn bản pháp lý 09/07/2019 01:21:43 AM
8 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cửa hàng xăng dầu tại thôn Phú Ninh, xã Bình Khê, thị xã Đông triều Văn bản pháp lý 09/07/2019 01:20:56 AM
9 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở, Văn phòng làm việc và nhà ở tập thể cán bộ công nhân viên của các đơn vị thành viên Tổng Công ty Đông bắc tại xã Yên Thọ, thị xã Đông triều Văn bản pháp lý 09/07/2019 01:20:20 AM
10 Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cửa hàng xăng dầu An Sinh tại thôn Mai Long, xa An Sinh, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 09/07/2019 01:19:27 AM
11 Quyết định giao chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn thị xã Đông triều Văn bản pháp lý 09/07/2019 01:12:51 AM
12 Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ theo Công điện số 08/CĐ- UBND ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Văn bản pháp lý 08/07/2019 04:32:11 PM
13 Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nền năm 2020 của thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 08/07/2019 03:14:22 PM
14 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Văn bản pháp lý 20/06/2019 01:08:35 AM
15 Nghị quyết thông qua điều chỉnh bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Đông triều Văn bản pháp lý 20/06/2019 01:04:58 AM
16 Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các ô đất thuộc quy hoạch đất dân cư trên địa bàn xã Tân Việt, xã Yên Đức và xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 20/06/2019 12:45:19 AM
17 Kế hoạch về việc tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ và phát triển Doanh nghiệp trên địa bàn thị xã đến năm 2020 Văn bản pháp lý 20/06/2019 12:44:15 AM
18 Quyết định giao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, đợt I năm 2019 trên địa bàn thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 20/06/2019 12:32:12 AM
19 Quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra, giám sát thi công bốc xúc đất đá để thực hiện xây dựng cơ bản mỏ, chuẩn bị sản xuất của Tổng công ty Đông Bắc tại mỏ Nam tràng Bạch xã hoàng quế, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 08/06/2019 08:29:14 AM
20 V/v báo cáo kết quả thống kê cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản; điểm đề xuất quy hoạch chăn nuôi tập trung trên địa bàn thị xã Văn bản pháp lý 31/05/2019 04:15:13 PM
21 V/v đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác mỏ sét làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói tại khu Vĩnh quang 2, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 31/05/2019 04:13:12 PM
22 Kế hoạch Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc, hỗ trợ phát triển DN năm 2019; phân tích các chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI), chỉ số CCHC (par index) và chỉ số hài lòng người dân, tổ chức với sự phục vụ của CQ HCNN (SIPAS) thị xã Đông Triều năm 2018 Văn bản pháp lý 12/05/2019 10:02:06 AM
23 Báo cáo tình hình tài chính, nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ của các HTX ngừng hoạt động trên địa bàn thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 12/02/2019 11:37:36 AM
24 báo cáo đánh giá và xếp hạng năng lực quản lý đầu tư công Văn bản pháp lý 12/02/2019 11:34:20 AM
25 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 Văn bản pháp lý 12/02/2019 11:32:55 AM
12345