Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ ba, ngày 4/8/2020
 
  Danh mục

Văn bảnSTTTải văn bảnTrích yếuChuyên mụcNgày đăng
1 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đất ở dân cư tại khu Yên Lâm 3, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều. Văn bản pháp lý 01/08/2020 11:44:21 AM
2 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Đất dân cư, điểm 01, điểm dân cư Chùa Cũ thôn Chí Linh, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều. Văn bản pháp lý 01/08/2020 11:36:48 AM
3 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Đất dân cư, điểm 01, điểm dân cư Chùa Cũ thôn Chí Linh, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều. Văn bản pháp lý 01/08/2020 11:13:39 AM
4 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Đất dân cư, điểm 01, điểm dân cư Chùa Cũ thôn Chí Linh, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều. Văn bản pháp lý 01/08/2020 11:12:28 AM
5 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường trung tâm thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (đợt 2)1. Văn bản pháp lý 01/08/2020 11:01:11 AM
6 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đất dân cư, điểm 01, điểm dân cư Chùa Cũ thôn Chí Linh, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều. Văn bản pháp lý 01/08/2020 10:51:54 AM
7 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đất dân cư, xen cư (điểm nhỏ lẻ) tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (điểm phía Đông NVH cũ - khu Vĩnh Quang 2). Văn bản pháp lý 01/08/2020 10:24:13 AM
8 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đất xen cư - điểm số 06 - giáp hộ ông Trần Khắc Thế, thôn Bình Sơn Tây, xã Bình Dương. Văn bản pháp lý 01/08/2020 10:01:59 AM
9 Về việc thu hồi ảnh hưởng diện tích đất nông nghiệp còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục sản xuất sau khi thu hồi một phần thửa đất để thực hiện dự án Đất dân cư, xen cư (điểm nhỏ lẻ) tại xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều (Thôn Thượng Thông - Điểm số 4 phía Nam sân bóng). Văn bản pháp lý 16/07/2020 03:45:51 PM
10 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Các công trình đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho khu vực phía Đông thị xã Đông Triều tại xã Hồng Thái Tây. Văn bản pháp lý 16/07/2020 03:43:49 PM
11 Về việc ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh năm 2020, định hướng đến năm 2021 Văn bản pháp lý 16/07/2020 03:25:27 PM
12 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Đất xen cư - điểm 01 - giáp hộ bà Cảm tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều. Văn bản pháp lý 13/07/2020 03:29:55 PM
13 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Đất ở dân cư, xen cư (điểm số 04 - giáp hộ ông Nguyễn Văn Khuya) tại khu Yên Sơn, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều. Văn bản pháp lý 13/07/2020 03:27:51 PM
14 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đất xen cư - điểm 04 - giáp hộ ông Vũ Thanh Hải tại thôn Chi Lăng, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều. Văn bản pháp lý 13/07/2020 03:24:31 PM
15 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Đất xen cư - điểm 09 - giáp hộ ông Lê Tiến Dũng tại thôn Hoàng Xá, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều. Văn bản pháp lý 13/07/2020 03:21:58 PM
16 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường trung tâm thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (đợt 2). Văn bản pháp lý 02/07/2020 02:27:00 PM
17 Về việc thu hồi đất (điều chỉnh) để thực hiện Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí theo hình thức Hợp đồng BOT (đoạn tại xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều). Văn bản pháp lý 02/07/2020 02:24:37 PM
18 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang nhân dân phường Kim Sơn tại khu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn. Văn bản pháp lý 02/07/2020 02:23:11 PM
19 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất đã tự thỏa thuận giải phóng mặt bằng với Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh đối với diện tích đất tại phường Đức Chính, thị xã Đông Triều. Văn bản pháp lý 02/07/2020 02:21:26 PM
20 Về việc điều chỉnh tên dự án tại hồ sơ thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án tại phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều. Văn bản pháp lý 02/07/2020 02:19:40 PM
21 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Khai thác lộ thiên kết hợp với cải tạo các hồ khu vực mỏ Nam Tràng Bạch tại các xã Hoàng Quế, Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều. Văn bản pháp lý 02/07/2020 02:16:40 PM
22 Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Đông Triều. Văn bản pháp lý 02/07/2020 02:13:06 PM
23 Về việc thu hồi ảnh hưởng khi thu hồi đất để thực hiện Dự án: Nâng công suất trạm xử lý nước thải 1200m3/h mỏ than Mạo Khê tại khu Vĩnh Lập, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều. Văn bản pháp lý 02/07/2020 02:11:53 PM
24 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đất dân cư, xen cư (điểm nhỏ lẻ) tại khu Tràng Bảng 2 - điểm 3 phía Nam công ty CP Gốm Đất Việt Văn bản pháp lý 02/06/2020 02:31:04 PM
25 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đất dân cư, xen cư (điểm nhỏ lẻ) tại khu Tràng Bảng 2 - điểm 1 phía Nam công ty CP Gốm Đất Việt. Văn bản pháp lý 02/06/2020 02:26:58 PM
1234567