Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ bẩy, ngày 21/9/2019
 
  Danh mục

Văn bảnSTTTải văn bảnTrích yếuChuyên mụcNgày đăng
1 V.v triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Văn bản pháp lý 15/09/2019 10:47:58 PM
2 thông báo về việc đình chỉ hoạt động sản xuất, gia công đồ chơi trẻ em tại khu vực xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô thô và xe có động cơ khác của hộ ông Vũ Thanh Tuyền thuộc xã Tràng An, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 15/09/2019 10:04:29 PM
3 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đất ở dân cư tại khu Yên lâm 3, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 15/09/2019 10:01:11 PM
4 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đất ở dân cư tại khu Yên lâm 3, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 15/09/2019 01:53:39 PM
5 Thông báo về việc nghiêm cấm các loại xe ô tô vận chuyển đất, đá, vật liệu rời di chuyển vào một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 15/09/2019 12:11:39 PM
6 V/v rà soát, bổ sung thông tin, danh mục các dự án thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo cơ chế, chính sách ban hành tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết Văn bản pháp lý 15/09/2019 12:02:45 PM
7 V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và ử dụng kinh phí phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên đia bàn tỉnh Quảng Ninh Văn bản pháp lý 30/08/2019 08:28:33 AM
8 V/v tham gia ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ tổng hợp tại khu Vĩnh Trung phường Mạo Khê Văn bản pháp lý 30/08/2019 08:25:49 AM
9 v/v nghiên cứu lập quy hoạch chợ trung tâm phường Xuân sơn, thị xã Đông triều Văn bản pháp lý 28/08/2019 08:40:49 AM
10 V/v đặt tên đường phố, số nhà đối với 04 xã lên phường Văn bản pháp lý 28/08/2019 08:28:17 AM
11 Về việc triển khai chính sách khuyến khích đầu tư liên kết trong nông nghiệp theo Nghị ̣quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Văn bản pháp lý 26/08/2019 05:50:20 PM
12 Bảng hỏi DDCI Thông tin doanh nghiệp 2019 Văn bản pháp lý 30/07/2019 07:59:23 AM
13 Về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm giới thiệu và phân phối nông sản thực phẩm tại phường Đức Chính, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 30/07/2019 07:56:39 AM
14 Về việc thu hồi địa điểm nghiên cứu và Hủy bỏ Quy hoạch tỷ lệ 1/500 Cơ sở sản xuất đá cây và kho bảo quan ôn lạnh, bảo quản nông sản tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 26/07/2019 09:12:23 AM
15 Quyết định về việc hồi địa điểm nghiên cứu quy hoạch, đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô tại xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 20/07/2019 07:55:09 AM
16 V/v thu hồi đất đối với khu đất sử dụng vào mục đích làm cơ sở sản xuất đá cây và kho bảo quản ôn lạnh, bảo quản nông sản tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều của Công ty trách nhiệm hữu hạn nước đá Hà Nội giao cho UBND thị xã Đông Triều quản lý Văn bản pháp lý 19/07/2019 06:59:45 AM
17 v.v thu hồi đất cho Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tân Thành Văn bản pháp lý 16/07/2019 07:49:56 AM
18 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cửa hàng xăng dầu tại thôn Phú Ninh, xã Bình Khê, thị xã Đông triều Văn bản pháp lý 09/07/2019 01:24:46 AM
19 Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1500 Trụ sở, văn phòng làm việc và nhà ở tập thể cán bộ công nhân viên của các đơn vị thành viên Tổng Công ty Đông bắc tại xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 09/07/2019 01:22:54 AM
20 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cửa hàng xăng dầu tại thôn Phú Ninh, xã Bình Khê, thị xã Đông triều Văn bản pháp lý 09/07/2019 01:22:16 AM
21 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cửa hàng xăng dầu tại thôn Phú Ninh, xã Bình Khê, thị xã Đông triều Văn bản pháp lý 09/07/2019 01:21:43 AM
22 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cửa hàng xăng dầu tại thôn Phú Ninh, xã Bình Khê, thị xã Đông triều Văn bản pháp lý 09/07/2019 01:20:56 AM
23 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở, Văn phòng làm việc và nhà ở tập thể cán bộ công nhân viên của các đơn vị thành viên Tổng Công ty Đông bắc tại xã Yên Thọ, thị xã Đông triều Văn bản pháp lý 09/07/2019 01:20:20 AM
24 Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cửa hàng xăng dầu An Sinh tại thôn Mai Long, xa An Sinh, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 09/07/2019 01:19:27 AM
25 Quyết định giao chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn thị xã Đông triều Văn bản pháp lý 09/07/2019 01:12:51 AM
12345