Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ năm, ngày 24/5/2018
 
  Danh mục

Văn bảnSTTTải văn bảnTrích yếuChuyên mụcNgày đăng
1 Quyết định về việc chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất thuê đất trả tiền hàng năm cho Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh để làm nhà máy nước Miếu Hương tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 21/05/2018 11:21:15 AM
2 Về việc công khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Văn bản pháp lý 17/05/2018 11:42:33 AM
3 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 17/05/2018 11:33:25 AM
4 Thông báo danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Phòng Tư pháp, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, UBND cấp xã Văn bản pháp lý 17/04/2018 06:53:54 PM
5 Về việc đưa thủ tục hành chính vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công thị xã lĩnh vực Tư pháp Văn bản pháp lý 17/04/2018 06:37:38 PM
6 Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ thành lập mới Doanh nghiệp trên địa bàn thị xã năm 2018 Văn bản pháp lý 20/03/2018 04:26:25 PM
7 Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ thành lập mới Doanh nghiệp trên địa bàn thị xã năm 2018 Văn bản pháp lý 20/03/2018 04:26:06 PM
8 Kế hoạch Tổ chức Lễ hội xuân Ngọa Vân năm 2018 Hưởng ứng "năm Du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long, Quảng Ninh" Văn bản pháp lý 22/02/2018 03:27:46 PM
9 Về việc áp dụng giá đất để giao đất đối với trường hợp đã đáu giá 02 lần nhưng không thành trên địa bàn xã An Sinh, Phường Đức Chính và Phường Hưng Đạo Văn bản pháp lý 21/06/2017 03:49:02 PM
10 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Văn bản pháp lý 01/06/2017 03:32:07 PM
11 Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp Văn bản pháp lý 01/06/2017 03:29:23 PM
12 Nghị định về đăng ký doanh nghiệp Văn bản pháp lý 01/06/2017 03:26:13 PM
13 Luật Doanh Nghiệp Văn bản pháp lý 01/06/2017 03:24:02 PM
14 Luật đầu tư Văn bản pháp lý 01/06/2017 03:22:53 PM
15 Về việc thực dự án đấu nối đường dây 110KV sau trạm biến áp 220KV Tràng Bạch Văn bản pháp lý 23/05/2017 09:50:58 AM
16 Thông báo phân công nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ ngày 06/02/2017 của Chính phủ và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Ninh năm 2017, định hướng đến năm 2020 Văn bản pháp lý 11/05/2017 10:50:52 AM
17 Kế hoạch triển khai nâng cao năng lực cạnh tranh thị xã Đông Triều (Chỉ số DDCI) năm 2017 Văn bản pháp lý 11/05/2017 10:49:15 AM
18 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ ngày 06/02/2017 của Chính phủ và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Ninh năm 2017, định hướng đến năm 2020 Văn bản pháp lý 11/05/2017 10:28:43 AM
19 Thông báo phân công nhiệm vụ triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh thị xã Đông Triều (chỉ số DDVCI) năm 2017 Văn bản pháp lý 11/05/2017 10:26:03 AM
20 QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bệnh viện đa khoa huyện Đông Triều (nay là Trung tâm y tế thị xã Đông Triều) Văn bản pháp lý 11/05/2017 10:22:15 AM
21 Công bố công khai quy hoạch tài nguyên nước tỉnh QN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Văn bản pháp lý 19/04/2017 04:18:21 PM
22 Về việc xây dựng danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của thị xã năm 2017, giai đoạn 2017-2020 Văn bản pháp lý 09/02/2017 04:09:26 PM
23 Tờ trình v/v chấp thuận địa điểm cho cty THHH MTV 397 nguyên cứu quy hoạch chi tiết xây dựng DA Mở rộng trụ sở văn phòng tại khu Vĩnh Tuy II, phường Mạo Khê, tx Đông Triều, Tỉnh QN Văn bản pháp lý 21/09/2016 07:51:12 AM
24 Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện. quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Văn bản pháp lý 25/07/2016 11:20:46 PM
25 Quyết định số 3456/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện. quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Văn bản pháp lý 25/07/2016 11:19:14 PM
12