Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ bẩy, ngày 16/12/2017
 
  Danh mục

Văn bảnSTTTải văn bảnTrích yếuChuyên mụcNgày đăng
1 Về việc áp dụng giá đất để giao đất đối với trường hợp đã đáu giá 02 lần nhưng không thành trên địa bàn xã An Sinh, Phường Đức Chính và Phường Hưng Đạo Văn bản pháp lý 21/06/2017 03:49:02 PM
2 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Văn bản pháp lý 01/06/2017 03:32:07 PM
3 Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp Văn bản pháp lý 01/06/2017 03:29:23 PM
4 Nghị định về đăng ký doanh nghiệp Văn bản pháp lý 01/06/2017 03:26:13 PM
5 Luật Doanh Nghiệp Văn bản pháp lý 01/06/2017 03:24:02 PM
6 Luật đầu tư Văn bản pháp lý 01/06/2017 03:22:53 PM
7 Về việc thực dự án đấu nối đường dây 110KV sau trạm biến áp 220KV Tràng Bạch Văn bản pháp lý 23/05/2017 09:50:58 AM
8 Thông báo phân công nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ ngày 06/02/2017 của Chính phủ và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Ninh năm 2017, định hướng đến năm 2020 Văn bản pháp lý 11/05/2017 10:50:52 AM
9 Kế hoạch triển khai nâng cao năng lực cạnh tranh thị xã Đông Triều (Chỉ số DDCI) năm 2017 Văn bản pháp lý 11/05/2017 10:49:15 AM
10 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ ngày 06/02/2017 của Chính phủ và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Ninh năm 2017, định hướng đến năm 2020 Văn bản pháp lý 11/05/2017 10:28:43 AM
11 Thông báo phân công nhiệm vụ triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh thị xã Đông Triều (chỉ số DDVCI) năm 2017 Văn bản pháp lý 11/05/2017 10:26:03 AM
12 QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bệnh viện đa khoa huyện Đông Triều (nay là Trung tâm y tế thị xã Đông Triều) Văn bản pháp lý 11/05/2017 10:22:15 AM
13 Công bố công khai quy hoạch tài nguyên nước tỉnh QN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Văn bản pháp lý 19/04/2017 04:18:21 PM
14 Về việc xây dựng danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của thị xã năm 2017, giai đoạn 2017-2020 Văn bản pháp lý 09/02/2017 04:09:26 PM
15 Tờ trình v/v chấp thuận địa điểm cho cty THHH MTV 397 nguyên cứu quy hoạch chi tiết xây dựng DA Mở rộng trụ sở văn phòng tại khu Vĩnh Tuy II, phường Mạo Khê, tx Đông Triều, Tỉnh QN Văn bản pháp lý 21/09/2016 07:51:12 AM
16 Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện. quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Văn bản pháp lý 25/07/2016 11:20:46 PM
17 Quyết định số 3456/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện. quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Văn bản pháp lý 25/07/2016 11:19:14 PM
18 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Văn bản pháp lý 23/07/2016 11:34:31 PM
19 Quyết định về việc công nhận đô thị Đông Triều mở rộng, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV Văn bản pháp lý 23/07/2016 11:31:58 PM
20 Quyết định về việc công nhận tuyến, điểm du lịch trên địa bàn thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 23/07/2016 11:30:04 PM
21 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Văn bản pháp lý 19/07/2016 11:32:13 PM
22 Quyết định về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của huyện Đông Triều Văn bản pháp lý 19/07/2016 11:28:32 PM
23 Quyết đinh; Kế hoạch; Chương trình; Thông báo phân công nhiệm vụ tổ chức Hội nghị công bố các quy hoạch và xúc tiến đầu tư thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 18/07/2016 11:26:57 PM
24 Quyết định Kiện toàn Ban tổ chức Hội nghị công bố các quy hoạch và xúc tiến đầu tư thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 18/07/2016 11:24:00 PM
25 Quyết định Thành lập Ban tổ chức Hội nghị công bố các quy hoạch và xúc tiến đầu tư thị xã Đông Triều Văn bản pháp lý 18/07/2016 11:22:22 PM
12