Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ hai, ngày 6/12/2021
 
  Danh mục

Trang chủ > Thông tin dự án đầu tư mới

Sân gôn Đông Triều tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều

22/10/2021 10:33:39 AM
Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 8089/UBND-QH1 ngày 25/11/2020 về việc địa điểm nghiên cứu quy hoạch sân golf tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều (sử dụng ngân sách địa phương hoặc nguồn vốn huy động xã hội hoá hợp pháp khác theo hình thức tiếp nhận tài trợ kinh phí hoặc sản phẩm hồ sơ quy hoạch). UBND thị xã đã huy động xã hội hoá từ Công ty Cổ phần sân golf Silk Path tài trợ sản phẩm nghiên cứu cho UBND thị xã.

Nội dung chi tiết:

http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/7897/san-gon-dong-trieu-tai-xa-an-sinh--thi-xa-dong-trieu.aspx

 Các tin liên quan:
  Khu công nghiệp Đông Triều và khu nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp gắn với khu công nghiệp Đông Triều tại xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều
  Sân gôn Đông Triều tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều
  Quyết định về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi lơn giống, lợn thịt ứng dụng công nghệ cao tai xã Tràng Lương, Đông Triều