Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ sáu, ngày 10/7/2020
 
  Danh mục

Trang chủ > Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất

06/05/2019 08:57:02 AM
Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với ô đất thuộc quy hoạch dân cư các xã, phường: Tràng An, Mạo Khê, Kim Sơn, Hưng Đạo thị xã Đông Triều

 

 Các tin liên quan:
  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều
  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc các xã, phường: Yến Đức, Hoàng Quế, Mạo Khê thị xã Đông Triều
  Thông báo bán đấu giá là quyền sử dụng đất tại các xã, phường: Mạo Khê, Xuân Sơn, Hồng Phong, Hoàng Quế, Yên Đức, Tràng Lương, Bình Dương.
  THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CUỘC BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá cho thuê đất thu tiền đất
  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều
  Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất thuộc quy hoạch đất dân cư trên địa bàn thị xã Đông Triều
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu đấu giá quyền sử dụng đất
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu đấu giá quyền sử dụng đất
  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất