Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ ba, ngày 4/8/2020
 
  Danh mục

Trang chủ > Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

15/07/2020 08:00:00 PM
Thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng 67 ô đất tại các xã, phường: Mạo Khê, Yên Thọ, Bình Khê, Tràng Lương, Đức Chính, Kim Sơn, Xuân Sơn, Tràng An, Việt Dân, thị xã Đông TriềuCác tin liên quan:
  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
  Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều
  Thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất
  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc các xã, phường: Yến Đức, Hoàng Quế, Mạo Khê thị xã Đông Triều
  Thông báo bán đấu giá là quyền sử dụng đất tại các xã, phường: Mạo Khê, Xuân Sơn, Hồng Phong, Hoàng Quế, Yên Đức, Tràng Lương, Bình Dương.
  THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CUỘC BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá cho thuê đất thu tiền đất
  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều
  Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất thuộc quy hoạch đất dân cư trên địa bàn thị xã Đông Triều
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu đấu giá quyền sử dụng đất
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu đấu giá quyền sử dụng đất
  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều