Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ năm, ngày 22/4/2021
 
  Danh mục

Trang chủ > TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đông Triều ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty MyWay Hạ Long và Công ty RayMond Việt Nam

22/07/2019 06:12:29 PM
Sáng ngày 22/7 tại trường Đại học quốc gia Hà Nội, UBND thị xã Đông Triều đã ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty MyWay Hạ Long và Công ty RayMond Việt Nam trong triển khai các dự án nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, tôn giáo cùng điều kiện tự nhiên đặc sắc trên địa bàn thị xã. Dự lễ ký kết có đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

 

UBND thị xã Đông Triều đã ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty MyWay Hạ Long và Công ty RayMond Việt Nam 

Lễ ký kết hợp đồng thuê chuyên gia về việc Tư vấn chiến lược phát triển văn hóa du lịch khu vực Thị xã Đông Triều giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long với GS. TSKH Vũ Minh Giang, Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội và UBND thị xã Đông Triều

Lễ ký kết Hợp đồng tư vấn thiết kế ý tưởng tổng mặt bằng, Quy hoạch chi tiết 1/2000, Quy hoạch chi tiết 1/500 và lên ý tưởng thiết kế kiến trúc sơ bộ cho các công trình xây dựng và cảnh quan chung của Phân viện TrầnNhân Tông tại Thị xã Đông Triều giữa Đại học quốc gia Hà Nội, Công ty TNHH 1TV thiết kế kiến trúc RayMond Việt Nam và Công ty CP Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long

Lễ ký kết Hợp đồng nguyên tắc  giữa Xông ty CP Dịch vụ cáp treo Tâm Đức với Đại học quốc gia Hà Nội.

Tại hội nghị các bên cùng thống nhất ký kết văn bản ghi nhớ về hợp tác 3 bên với nội dung: Đại học Quốc gia Hà Nội cam kết triển khai dự án đầu tư xây dựng phân viện Trần Nhân Tông trực thuộc ĐH QGHN tại thị xã Đông Triều phục vụ việc đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên sâu trong lĩnh vực Tôn giáo, Phật học đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, triết học của Phật giáo Trúc Lâm, của Phật hoàng Trần Nhân Tông, Triều đại nhà Trần nhằm tác động tích cực vào việc phát triển toàn diện con người và văn hóa dân tộc trong thời đại mới.Chủ trì nghiên cứu, xây dựng và triển khai nhiệm vụ tư vấn về Chiến lược phát triển du lịch bền vững và Chương trình bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Thị xã Đông Triều nói chung, quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều nói riêng; nghiên cứu, biên soạn, cập nhật dư địa chí thị xã Đông Triều (tư liệu và điện tử).

Công ty Cổ phần  Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long cam kết triển khai dự án đầu tư xây dựng tại khu vực Ngọa Vân - Hồ Thiên bao gồm các gói dự án: Chỉnh trang cảnh quan đường vào khu vực dự án; Quy hoạch Làng nông nghiệp; Khu vực Hồ Trại Lốc đến Ga Trại Lốc; khu vực Núi Ngoai Vân đến Bãi Đá Chồng; khu vực Núi Đá Chồng; khu vực Núi Hồ Thiên - ga Bãi Bằng; khu vực Hồ Trại Lốc; Khu vực Hồ Đồng Đò (Hồ Vành Mâm); khu vực hồ Bến Châu - Dự kiến quy hoạch công viên công cộng (nghiên cứu thiết kế trong giai đoạn sau.
Về phía UBND thị xã Đông Triều cam kết ủng hộ, tư vấn, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty MyWay Hạ Long và Công ty RayMond Việt Nam triển khai các dự án được nhanh chóng, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ...Thời gian hợp tác giữa các Bên là từ nay đến năm 2023.

Mục đích hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên để cùng hợp tác trong triển khai các dự án có ý nghĩa quan trọng tại Thị xã Đông Triều nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, tôn giáo cùng điều kiện tự nhiên đặc sắc phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước nói chung và của quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều nói riêng.

Tại buổi lễ cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng thuê chuyên gia về việc Tư vấn chiến lược phát triển văn hóa du lịch khu vực Thị xã Đông Triều giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long  với GS. TSKH Vũ Minh Giang, Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội và UBND thị xã Đông Triều; Hợp đồng tư vấn thiết kế ý tưởng tổng mặt bằng, Quy hoạch chi tiết 1/2000, Quy hoạch chi tiết 1/500 và lên ý tưởng thiết kế kiến trúc sơ bộ cho các công trình xây dựng và cảnh quan chung của Phân viện Trần Nhân Tông tại Thị xã Đông Triều giữa Đại học quốc gia Hà Nội, Công ty TNHH 1TV thiết kế kiến trúc RayMond Việt Nam và Công ty CP Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long; Hợp đồng nguyên tắc  giữa Xông ty CP Dịch vụ cáp treo Tâm Đức với Đại học quốc gia Hà Nội.

T/h: Thành Hưng

UBND thị xã Đông Triều đã ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty MyWay Hạ Long và Công ty RayMond Việt Nam 

Lễ ký kết hợp đồng thuê chuyên gia về việc Tư vấn chiến lược phát triển văn hóa du lịch khu vực Thị xã Đông Triều giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long với GS. TSKH Vũ Minh Giang, Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội và UBND thị xã Đông Triều

Lễ ký kết Hợp đồng tư vấn thiết kế ý tưởng tổng mặt bằng, Quy hoạch chi tiết 1/2000, Quy hoạch chi tiết 1/500 và lên ý tưởng thiết kế kiến trúc sơ bộ cho các công trình xây dựng và cảnh quan chung của Phân viện TrầnNhân Tông tại Thị xã Đông Triều giữa Đại học quốc gia Hà Nội, Công ty TNHH 1TV thiết kế kiến trúc RayMond Việt Nam và Công ty CP Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long

Lễ ký kết Hợp đồng nguyên tắc  giữa Xông ty CP Dịch vụ cáp treo Tâm Đức với Đại học quốc gia Hà Nội.

Tại hội nghị các bên cùng thống nhất ký kết văn bản ghi nhớ về hợp tác 3 bên với nội dung: Đại học Quốc gia Hà Nội cam kết triển khai dự án đầu tư xây dựng phân viện Trần Nhân Tông trực thuộc ĐH QGHN tại thị xã Đông Triều phục vụ việc đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên sâu trong lĩnh vực Tôn giáo, Phật học đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, triết học của Phật giáo Trúc Lâm, của Phật hoàng Trần Nhân Tông, Triều đại nhà Trần nhằm tác động tích cực vào việc phát triển toàn diện con người và văn hóa dân tộc trong thời đại mới.Chủ trì nghiên cứu, xây dựng và triển khai nhiệm vụ tư vấn về Chiến lược phát triển du lịch bền vững và Chương trình bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Thị xã Đông Triều nói chung, quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều nói riêng; nghiên cứu, biên soạn, cập nhật dư địa chí thị xã Đông Triều (tư liệu và điện tử).

Công ty Cổ phần  Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long cam kết triển khai dự án đầu tư xây dựng tại khu vực Ngọa Vân - Hồ Thiên bao gồm các gói dự án: Chỉnh trang cảnh quan đường vào khu vực dự án; Quy hoạch Làng nông nghiệp; Khu vực Hồ Trại Lốc đến Ga Trại Lốc; khu vực Núi Ngoai Vân đến Bãi Đá Chồng; khu vực Núi Đá Chồng; khu vực Núi Hồ Thiên - ga Bãi Bằng; khu vực Hồ Trại Lốc; Khu vực Hồ Đồng Đò (Hồ Vành Mâm); khu vực hồ Bến Châu - Dự kiến quy hoạch công viên công cộng (nghiên cứu thiết kế trong giai đoạn sau.
Về phía UBND thị xã Đông Triều cam kết ủng hộ, tư vấn, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty MyWay Hạ Long và Công ty RayMond Việt Nam triển khai các dự án được nhanh chóng, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ...Thời gian hợp tác giữa các Bên là từ nay đến năm 2023.

Mục đích hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên để cùng hợp tác trong triển khai các dự án có ý nghĩa quan trọng tại Thị xã Đông Triều nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, tôn giáo cùng điều kiện tự nhiên đặc sắc phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước nói chung và của quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều nói riêng.

Tại buổi lễ cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng thuê chuyên gia về việc Tư vấn chiến lược phát triển văn hóa du lịch khu vực Thị xã Đông Triều giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long  với GS. TSKH Vũ Minh Giang, Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội và UBND thị xã Đông Triều; Hợp đồng tư vấn thiết kế ý tưởng tổng mặt bằng, Quy hoạch chi tiết 1/2000, Quy hoạch chi tiết 1/500 và lên ý tưởng thiết kế kiến trúc sơ bộ cho các công trình xây dựng và cảnh quan chung của Phân viện Trần Nhân Tông tại Thị xã Đông Triều giữa Đại học quốc gia Hà Nội, Công ty TNHH 1TV thiết kế kiến trúc RayMond Việt Nam và Công ty CP Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long; Hợp đồng nguyên tắc  giữa Xông ty CP Dịch vụ cáp treo Tâm Đức với Đại học quốc gia Hà Nội.

T/h: Thành Hưng

 Các tin liên quan:
  Khai mạc "Tuần giới thiệu sản phẩm thủy sản và Ocop Quảng Ninh 2020 tại thị xã Đông Triều"
  Quảng Ninh: “Mảnh Đất Vàng” Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao
  Đệ tứ Chiến khu Đông Triều vươn mình phát triển
  Khu dân cư hơn 500 tỉ đồng ở Quảng Ninh góp tên vào quĩ đất khủng của Hano-Vid
  Đông Triều (Quảng Ninh): Phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2025
  Thị xã Đông Triều đạt tiêu chuẩn đô thị loại III trực thuộc tỉnh Quảng Ninh
  Quảng Ninh: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Vùng du lịch tại Đông Triều
  Quảng Ninh lập quy hoạch 4.784 ha đất Đông Triều thành khu du lịch
  Quảng Ninh dẫn đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm thứ 3 liên tiếp
  Hiệp hội Doanh nghiệp TX Đông Triều ủng hộ trên 1 tỷ đồng chống dịch
  Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP 04 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH
  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý với Đề án Nâng cấp Đông Triều lên đô thị loại III
  Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã khảo sát và làm việc với Công ty TNHH Du lịch làng quê Yên Đức về các giải pháp đẩy mạnh phát triển mô hình du lịch làng quê
  Đông Triều ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty MyWay Hạ Long và Công ty RayMond Việt Nam