Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ bẩy, ngày 25/3/2023
 
  Danh mục

Trang chủ > TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đông Triều (Quảng Ninh): Phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2025

29/08/2020 11:27:17 AM
(Xây dựng) - Trong hai ngày 26/6 và 27/6, Đảng bộ thị xã Đông Triều đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổng kết các thành tựu kinh tế, chính trị, xã hội nhiệm kỳ trước, quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng thị xã trong giai đoạn mới, mục tiêu đến năm 2025 trở thành thành phố.

 

dong trieu quang ninh phan dau tro thanh thanh pho vao nam 2025
Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy biểu dương Đảng bộ Đông Triều đã đề ra mục tiêu tổng quát sát thực, các chỉ tiêu, đề án phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh và chỉ đạo Đông Triều sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống thực tế.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy cùng 300 đại biểu tiêu biểu của 46 Chi, Đảng bộ cơ sở.

Vắn tắt văn kiện, báo cáo chính trị trình tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXV đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 14/14 chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân đạt 15,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực.

Thị xã đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng: Thành lập mới 4 phường, hoàn thành đề án công nhận thị xã là đô thị loại III; thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Việt Dân được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh và cả nước; đã hình thành được một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

dong trieu quang ninh phan dau tro thanh thanh pho vao nam 2025
Lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXV.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, thị xã Đông Triều đã thực hiện các đột phá chiến lược đạt kết quả quan trọng, nhất là kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn, văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, cải cách hành chính đạt kết quả rõ rệt. Công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm.

Đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,06%, hết năm 2020 thị xã không còn hộ nghèo. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 5.250 USD, tăng gấp 2,36 lần so với năm 2015.

dong trieu quang ninh phan dau tro thanh thanh pho vao nam 2025
Ông Phạm Văn Thành - Bí thư Thị ủy khóa XXIV tái đắc cử chức danh Bí thư Thị ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ thị xã Đông Triều đã thảo luận, tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXV và bầu cử trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Phiên họp thứ hai, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ; các Phó Bí thư Thị ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy.

dong trieu quang ninh phan dau tro thanh thanh pho vao nam 2025
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nội dung được đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm là, Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 này đã đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển địa phương trong nhiệm kỳ mới, trong đó mục tiêu xuyên suốt của nhiệm kỳ là hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong chặng đầu, thị xã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, bao gồm giao thông nội bộ và kết nối liên huyện, liên tỉnh như: Xây dựng đường ven sông Đá Vách kết nối Đông Triều với đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cầu Triều, cầu Đông Mai kết nối với Hải Dương; nâng cấp đường kết nối với Bắc Giang; từng bước nâng cấp toàn bộ các xã lên phường; hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III.

Hiện đối chiếu 5 tiêu chí, 59 tiêu chuẩn, Đông Triều tổng số điểm đạt 86,27/100 điểm, cao hơn điểm tối thiểu (75/100) và 5 tiêu chí đạt mức điểm từ tối thiểu trở lên, đủ điều kiện công nhận là đô thị loại III và thị xã Đông Triều đặt mục tiêu trở thành thành phố vào năm 2025.

Vũ Phong Cầm -https://baoxaydung.com.vn/

dong trieu quang ninh phan dau tro thanh thanh pho vao nam 2025
Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy biểu dương Đảng bộ Đông Triều đã đề ra mục tiêu tổng quát sát thực, các chỉ tiêu, đề án phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh và chỉ đạo Đông Triều sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống thực tế.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy cùng 300 đại biểu tiêu biểu của 46 Chi, Đảng bộ cơ sở.

Vắn tắt văn kiện, báo cáo chính trị trình tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXV đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 14/14 chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân đạt 15,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực.

Thị xã đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng: Thành lập mới 4 phường, hoàn thành đề án công nhận thị xã là đô thị loại III; thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Việt Dân được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh và cả nước; đã hình thành được một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

dong trieu quang ninh phan dau tro thanh thanh pho vao nam 2025
Lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXV.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, thị xã Đông Triều đã thực hiện các đột phá chiến lược đạt kết quả quan trọng, nhất là kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn, văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, cải cách hành chính đạt kết quả rõ rệt. Công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm.

Đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,06%, hết năm 2020 thị xã không còn hộ nghèo. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 5.250 USD, tăng gấp 2,36 lần so với năm 2015.

dong trieu quang ninh phan dau tro thanh thanh pho vao nam 2025
Ông Phạm Văn Thành - Bí thư Thị ủy khóa XXIV tái đắc cử chức danh Bí thư Thị ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ thị xã Đông Triều đã thảo luận, tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXV và bầu cử trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Phiên họp thứ hai, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ; các Phó Bí thư Thị ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy.

dong trieu quang ninh phan dau tro thanh thanh pho vao nam 2025
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nội dung được đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm là, Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 này đã đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển địa phương trong nhiệm kỳ mới, trong đó mục tiêu xuyên suốt của nhiệm kỳ là hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong chặng đầu, thị xã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, bao gồm giao thông nội bộ và kết nối liên huyện, liên tỉnh như: Xây dựng đường ven sông Đá Vách kết nối Đông Triều với đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cầu Triều, cầu Đông Mai kết nối với Hải Dương; nâng cấp đường kết nối với Bắc Giang; từng bước nâng cấp toàn bộ các xã lên phường; hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III.

Hiện đối chiếu 5 tiêu chí, 59 tiêu chuẩn, Đông Triều tổng số điểm đạt 86,27/100 điểm, cao hơn điểm tối thiểu (75/100) và 5 tiêu chí đạt mức điểm từ tối thiểu trở lên, đủ điều kiện công nhận là đô thị loại III và thị xã Đông Triều đặt mục tiêu trở thành thành phố vào năm 2025.

Vũ Phong CầmCác tin liên quan:
  Tỉnh Quảng Ninh: Na Đông Triều lên sàn thương mại điện tử
  Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại
  Đông Triều: Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
  Nâng chất các sản phẩm OCOP Đông Triều
  Đông Triều: Nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, người dân, doanh nghiệp
  Tiên phong trong lĩnh vực giải quyết TTHC
  Đông Triều: Thúc đẩy ngành Nông nghiệp tăng trưởng
  Thương mại điện tử: Cơ hội đưa nông sản vươn xa
  🥇Quảng Ninh xây dựng sàn thương mại điện tử riêng để tiêu thụ nông sản
  Quảng Ninh đưa na Đông Triều lên sàn thương mại điện tử
  TX Đông Triều: Đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử địa phương
  Thị xã Đông Triều đưa vào vận hành Sàn TMĐT Đông Triều Mart nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Na cho địa phương.
  ĐỂ NA ĐÔNG TRIỀU VƯỢT QUA MÙA DỊCH
  Xây dựng sàn Thương mại điện tử ĐÔNG TRIỀU MART
  Khai mạc "Tuần giới thiệu sản phẩm thủy sản và Ocop Quảng Ninh 2020 tại thị xã Đông Triều"