Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ sáu, ngày 22/11/2019
 
  Danh mục

Hội thảo kỹ thuật trồng và chăm số vườn cam, bưởi theo quy trình VietGap

Video khác:

Tiết mục văn nghệ Khu Bình Lục Hạ | Phường Hồng Phong Chung kết Liên hoan văn nghệ các làng - khu phố TX Đông Triều năm 2019
Tiết mục văn nghệ Khu Yên Lâm 1 | Phường Đức Chính - - Chung kết Liên hoan văn nghệ các làng - khu phố TX Đông Triều năm 2019 #ddcidongtrieu
Tiết mục văn nghệ Lâm Xá 4 | Hồng Thái Tây - Chung kết Liên hoan văn nghệ các làng - khu phố TX Đông Triều năm 2019
Tiết mục Làng Đông Sơn | Bình Khê - Chung kết Liên hoan văn nghệ các làng - khu phố TX Đông Triều năm 2019
Tiết mục văn nghê Khu Vĩnh Xuân | Phường Mạo Khê - Chung kết Liên hoan văn nghệ các làng - khu phố TX Đông Triều năm 2019
Tiết mục văn nghệ Thôn Tràng Bảng 1, Tràng An - Chung kết Liên hoan văn nghệ các làng - khu phố TX Đông Triều năm 2019
Đêm Chung kết và trao giải liên hoan văn nghệ các làng, khu phố Thị xã Đông Triều năm 2019 (đêm thứ tư ngày 20/9/2019)
Chung kết liên hoan văn nghệ các làng, khu phố TX Đông Triều năm 2019(ngày 19/9/2019)
Chung kết liên hoan văn nghệ các làng, khu phố thị xã Đông Triều năm 2019 (đêm ngày 18/9/2019)
Chung kết liên hoan văn nghệ các làng, khu phố thị xã Đông Triều năm 2019 (ngày 17/9/2019)
Khai mạc Lễ hội truyền thống Đền An Sinh năm 2019
Chung kết liên hoan văn nghệ các làng, khu phố thị xã Đông Triều năm 2019 (ngày 18/9/2019)
Xã Bình Khê: Diễn tập chữa cháy rừng năm 2019
Trao bằng "Tổ Quốc ghi công" cho gia đình liệt sĩ Lê Xuân Thực ở xã Tràng An
Việt Dân - xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ở Quảng Ninh