Language:  
       Giới thiệu về Đông Triều | Thông tin liên hệ
       Thứ bẩy, ngày 25/5/2019
 
  Danh mục

Trang chủ > TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thẩm định, rà soát và đánh giá 5 năm ( 2013 - 2018) một số cơ quan, đơn vị văn hoá trên địa bàn thị xã

17/11/2018 09:23:49 AM
Vừa qua, Ban chỉ đạo phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá " thị xã Đông Triều đã thành lập các Đoàn công tác đến kiểm tra, thẩm định, rà soát và đánh giá công tác xây dựng giữ vững danh hiệu " cơ quan văn hoá", " đơn vị văn hoá" 5 năm ( 2013 - 2018) đối với các cơ quan, phòng ban chuyên môn của thị xã, các tổ chức chính trị xã hội thị xã, trường học và các địa phương trên địa bàn thị xã.

 

Toàn cảnh tại buổi làm việc

Theo đó, các Đoàn công tác Ban chỉ đạo phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá " thị xã đã tập trung kiểm tra thẩm định, rà soát đánh giá công tác xây dựng giữ vững danh hiệu " cơ quan văn hoá", " đơn vị văn hoá" 5 năm ( 2013 - 2018) của các đơn vị dựa trên 3 tiêu chuẩn chính gồm: hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hoá công sở; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong đó, các Đoàn công tác đã tập trung rà soát, thẩm định, đánh giá theo từng thang điểm chi tiết ở các tiêu chuẩn nhỏ trong các tiêu chuẩn chính mà các cơ quan, đơn vị chấp hành thực hiện, gồm: có phong trào thi đua thường xuyên, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu " Lao động tiên tiến trở lên"; 80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức theo quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; có sáng kiến, cải tiến quản lý, kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn; sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ; không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hút thuốc lá nơi công sở; không uống ruợu, bia trong giờ làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; bày trí khuôn viên công sở theo thiết kế đã phê duyệt; 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hoá phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện hành vi mê tín dị đoan; ; đơn vị đánh giá đúng chất lượng cán bộ công chức viên chức lao động, chủ động phát hiện, xử lý cán bộ công chức viên chức và người lao động vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội; tàng trữ, lưu hành văn hoá phẩm độc hại, tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoạn; vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh và kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; các tổ chức đoàn thể vững mạnh; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có khiếu nại vượt cấp, trái pháp luật; 100% cán bộ, công chức viên chức và người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký các danh hiệu thi đua; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện; thực hiện tốt cải cách hành chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh, phòng chống tham nhũng.......vv.

Qua kiểm tra, thẩm định, rà soát và đánh giá, các cơ quan, phòng ban chuyên môn của thị xã, các tổ chức chính trị xã hội thị xã, trường học và các xã, phường trên địa bàn thị xã đều đạt thang điểm cao  đảm bảo điều kiện để xét duyệt danh hiệu " cơ quan văn hoá", " đơn vị văn hoá" 5 năm ( 2013 - 2018).

 Các tin liên quan:
  Đông Triều gặp gỡ, tiếp xúc, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2019 và phân tích các chỉ số DDCI, PAR INDEX, SIPAS năm 2018
  Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2019; phân tích các chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI), chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) thị xã Đông Triều năm 2018.
  Xin mời các bạn tham gia đánh giá: Cảnh quan, môi trường học đường thân thiện các trường học trên địa bàn thị xã Đông Triều
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà đạt giải Nhất tại hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi thị xã năm 2019
  Chung kết hội thi đọc sách, giới thiệu về lịch sử quê hương Đông Triều, năm 2019
  Tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng "Xã, phường, thị trấn văn minh"
  Khai mạc giải bóng đá Thiếu niên- Nhi đồng tỉnh Quảng Ninh năm học 2018- 2019
  Đông Triều: Thả 20.000 con cá giống kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam
  Thị xã Đông Triều tiếp công dân định kỳ đầu xuân Kỷ Hợi
  Giao lưu các làn điệu chèo chào mừng Lễ hội Xuân Ngọa Vân 2019
  Ngọa Vân tưng bừng khai hội
  Đông Triều: Tưng bừng đón giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019
  Đông Triều trưng bày, giới thiệu sách, báo, tạp chí “Mừng Đảng, Mừng Xuân” Kỷ Hợi 2019
  Đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
  Đã giải ngân hơn 205 tỉ đồng vốn vay theo Nghị định 55